Образовни услови

Н

а Колеџу користимо простор који је стимулативан за разговор и рад у малим групама. У нашим учионицама нема клупа и катедри. Студенти и професори сједе у истом кругу и равноправно разговарају. Такав разговор ствара угодну и плодотворну атмосферу за стицање новог знања. А откривање и усвајање знања је смисао нашег постојања.

Колеџ посједује савремену зграду са преко 600 м2 корисног простора. Учионице су величине 30-50 м2 и у њима се ради у групама од 5 до 15 студената. Све учионице имају приступ интернету и опремљене су савременим училима. За наставу из појединих предмета Колеџ посједује атеље, као и салу са опремом за видео-продукцију.

Библиотека Колеџа садржи студије, енциклопедије, рјечнике, приручнике, уџбенике, књижевна дјела, софтвер, филмове, и друге публикације из комуникологије, комуниколошких субдисциплина, енглеског језика и лингвистике, из умјетности и дизајна, као и других области које се изучавају или истражују на Колеџу. Исто тако, библиотека садржи и периодику из појединих области које се изучавају на Колеџу и редовно прима десет научних и стручних часописа. Претрага библиотеке налази се на сајту Колеџа, а истраживачки и самостални рад чланови академске заједнице могу обављати и у читаоници библиотеке. Библиотека нуди услуге свим члановима Академске заједнице по једнаким условима наведеним у Правилнику о кориштењу библиотеке. Библиотеку Колеџа могу користити и ненаставно особље и дипломци Колеџа.

Информационо-комуникацијски систем Колеџа састоји се од већег броја рачунара, те неколико сервера, мрежних копира и штампача. Сви рачунари, сервери и мрежни копири и штампачи повезани су у локалну мрежу. Сталан приступ интернету у цијелој згради омогућава и бежична мрежа са више приступних тачака. Главна рачунарска соба опремљена је са интегрисаним рачунарима („all-in-ones”) посљедње генерације са мониторима осјетљивим на додир. Рачунари се, поред извођења редовне наставе, свакодневно користе и за самостални рад чланова академске заједнице.