Препис са друге високошколске установе

А

ко желите да се препишете са сродних студијских програма са других лиценцираних високошколских установа не морате да полажете пријемни испит. Пријемни испит ће вам бити признат на основу доказа о статусу студента (увјерење или потврда о статусу студента на другој установи).

Исто тако, ако сте положили пријемни испит на еквивалентним студијским програмима на другим лиценцираним високошколским установама у БиХ не морате поново полагати пријемни испит на Колеџу. Бодови ће вам се, уз приложену потврду о положеном пријемном испиту, прихватити као бодови са пријемног испита на Колеџу.

И у једном и у другом случају, довољно је предати пријаву за упис, доказ о статусу студента или положеном пријемном испиту на другој установи, као и остала документа која иду уз пријаву за упис.