Упис на КФ

Три корака до студија на Колеџу
 • Први корак
 1. Шта? Предаја пријаве за упис, средњошколске дипломе, свједочанстава од првог до четвртог разреда, родног листа, увјерења о држављанству или копије личне карте и признанице за накнаду за пријемни испит.
 2. Када? У периоду из конкурса за упис.
 3. Гдје? Лично, у академској служби Колеџа, улица Војвођанска број 2, Бања Лука, или препорученом поштом. Пријаву за упис можете предати и електронски, без доласка на Колеџ.
 • Други корак
 1. Шта? Полагање пријемног испита из материје за студијски програм на који се пријављујем.
 2. Када? У складу с конкурсом за упис.
 3. Гдје? На Колеџу, улица Војвођанска број 2, Бања Лука.
 • Трећи корак
 1. Шта? Упис на Колеџ (Попуњавање и предаја уписних материјала, уговора о студију, 4 фотографије 5×6 цм и потврде о уплаћеној школарини)
 2. Када? У периоду из конкурса за упис.
 3. Гдје? На Колеџу, улица Војвођанска број 2, Бања Лука.

За упис на студиј се можете пријавити ако сте завршили четверогодишњу средњу школу.  Ученици који су средњу школу завршили у иностранству након уписа треба да доставе и рјешење о нострификацији средњошколске дипломе коју врши Министарство просвјете и културе РС.

У конкурсу за упис су наведени студијски програми и смјерови на које Колеџ уписује студенте у наредној школској години. Конкурсом су одређени и датуми и начин пријављивања на конкурс, пријемни испит, као и остали подаци о упису на студиј.

Конкурс за упис

Све информације о пријављивању и упису у наредну школску годину можете пронаћи у важећем конкурсу за упис на студиј.

Претпријава за упис

Ако још немате сва документа, нисте у потпуности сигурни шта желите да студирате, или конкурс још није објављен, попуните претпријаву за упис и ми ћемо вам помоћи у свим даљим корацима ка упису. Попуњавање претпријаве је начин да се упишете на студиј у једном потезу. Наравно, слање претпријаве вас ни на шта не обавезује.

Пријава за упис

Пријаве за упис могу се предати на Колеџу, послати препорученом поштом или предати електронски – путем овог сајта.

Уз попуњену пријаву за упис, прилажу се:

 • Диплома о завршеној четверогодишњој средњој школи (ако је средња школа завршена у иностранству, потребно је рјешење о нострификацији дипломе)
 • Свједочанства из свих разреда средње школе
 • Родни лист
 • Копија личне карте
 • Признаница о уплаћеној накнади за пријемни испит у износу од 30 КМ (уплата се врши на банковни рачун 567-162-11000688-03 – Сбербанк, или на благајни Колеџа).

Ако пријаву предајете на Колеџу или је шаљете препорученом поштом, попуните образац пријаве, одштампајте га и, заједно с наведеним документима, пошаљите или доставите на Колеџ. Средњошколска документа и родни лист које предајте на овај начин морају бити оригинали или овјерене копије.

Ако пријаву предајете електронски – путем овог сајта, пажљиво попуните образац пријаве, скенирајте сва наведена документа, укључите их уз пријаву и пошаљите је. Оригинале средњошколских документа и родног листа на Колеџ ћете доставити у вријеме уписа.

Када пријаву предате електронски, добићете потврду о пријему од академске службе. Ако ову потврду не добијете у року од 24 часа, провјерите телефоном или ел. поштом да ли је Ваша пријава примљена и да ли је комплетна.

Водич за студиј на КФ

На нашем сајту налазе се све неопходне и ажурне информације о упису и студију на Колеџу. Такође, публикацију Увод у Комуниколошки колеџ у Бањалуци (каталог Колеџа) можете сачувати и на свој рачунар у формату пдф (око 1 МБ).