O nama

K

Komunikološki koledž u Banjaluci bavio se izučavanjem ključnih oblasti društvenog komuniciranja u vremenu u kom živimo. Koledž je izvodio studijske programe komunikologija, dizajn i engleski jezik. Tematske cjeline studijskog programa komunikologija su, između ostalih, odnosi s javnošću, novinarstvo i reklama. Engleski jezik, književnost i interkulturalno komuniciranje teme su studijskog programa engleski jezik. Na studijskom programu dizajn izučavaju se tehnike oblikovanja komunikacijskih poruka, odnosno grafički dizajn i digitalno komuniciranje.

Naš koledž je najstarija privatna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini. Počeo je s radom 21. kolovoza 2000. godine pod nazivom Komunikološki fakultet u Banjaluci/Banja Luka College of Communications. U lipnju 2007. godine Koledž je relicenciran, dobija početnu akreditaciju, u skladu sa tada donesenim Zakonom o visokom obrazovanju i od tada nastavlja rad pod nazivom Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi/Banja Luka College of Communications Kappa Phi. Ponovo je akreditovan u ožujku 2014. godine. Koledž je prestao s radom 2021. godine.

Na Koledžu se izvodio studij prvog ciklusa i sticala akademska zvanja utvrđena zakonom. Diplome Koledža se priznaju u evropskim zemljama potpisnicama Bolonjske deklaracije, u SAD, kao i drugim zemljama.

Studij na Komunikološkom koledžu u Banjaluci zasnovan je na poticajnom komuniciranju i aktivnom učenju u maloj grupi, u uslovima interaktivne akademske zajednice. Upravo ovakav pedagoški pristup čini naš studij jedinstvenim i drugačijim od studija na pojedinim drugim ustanovama.

U našu visokoškolsku praksu Koledž je prvi unio brojne novine, kao što su nastava u grupama od deset do petnaest studenata, razgovor kao nastavni metod, aktivno učenje, anonimno ocjenjivanje, semestralno studentsko vrednovanje rada nastavnika, punopravno članstvo studenata u tijelima ustanove, jedinstveni modularni nastavni planovi sa jednosemestralnim predmetima, jednaki uslovi studija i dosljedna primjena istih pravila za sve.

Prva generacija komunikologa diplomirala je u školskoj 2003/2004. godini, a na Koledžu je studij dosad završilo petnaest generacija studenata prvog ciklusa i jedna generacija studenata drugog ciklusa.

Diplomci naše ustanove cijenjeni su i u zemlji i u inostranstvu. Naši diplomci uspješno rade u brojnim preduzećima, medijima, bankama, reklamnim agencijama, javnim ustanovama, državnoj upravi, diplomatskim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i obrazovnim ustanovama. Neki naši studenti završili su postdiplomske studije u zemlji i inostranstvu, a pojedini su i doktorirali. Koledž uvažavaju akademske ustanove u inostranstvu i naši diplomci dobijaju stipendije za postdiplomski studij u SAD, Velikoj Britaniji i drugim zemljama.

Vrijeme je pokazalo da je suštinski kvalitet obrazovanja na našem Koledžu sadržan u prirodi studija, odnosno u načinu rada i veličini nastavnih grupa. Ravnopravnost sagovornika, učenje kroz razgovor i praktičnu primjenu i preispitivanje podataka, čuvanje dostojanstva studenata i nastavnika i studij po istim uslovima za sve – temeljne su vrijednosti i nasljeđe naše ustanove. Naš način rada i priroda studija su nam, s druge strane, uvijek omogućavali da idemo u korak s vremenom i nudimo privlačne studijske programe koji su u skladu sa zahtjevima društvene zajednice.

Studentima i nastavnicima smo vremenom stvarali sve bolje uslove za nastavni rad i kreativno izražavanje. Ulaganje u ljude i u humane uslove u kojima djeluju strateška je zadaća naše ustanove. Pored stvaranja akademskih radnih uslova, Koledž ulaže i u obrazovni ambijent, knjige, časopise i nove obrazovne i komunikacijske tehnologije.

Kao akademska ustanova, Koledž doprinosi razvoju društvene zajednice zato što školuje osobe koje rade u svim oblastima društvenog života. Koledž je podložan sudu akademske javnosti i djeluje na osnovu zakona i drugih propisa koji važe za sve visokoškolske ustanove u zemlji. Koledž pruža javne usluge i dio je šire znanstvene, obrazovne i kulturne zajednice. Pri upisu i zapošljavanju, Koledž ne vrši diskriminaciju na osnovu pola, dobi, vjeroispovijesti, nacionalne pripadnosti i drugih ličnih različitosti.