Осигурање квалитета

О

сигурање квалитета на Колеџу је стална активност која има за циљ да установа ради у складу са постојећим мјерилима квалитета, као и стално усавршавање и побољшавање наставно-научног процеса и услуга које Колеџ нуди. О осигурању квалитета посебно се стара Канцеларија за квалитет, али у активностима учествује и остало особље и чланови академске заједнице Колеџа, као и наши дипломци и сарадници из шире друштвене заједнице. Сам процес провјере и потврде квалитета се састоји од унутрашње провјере и самовредновања, као и вањске провјере и вредновања квалитета рада Колеџа. Успјешан исход вањског вредновања квалитета потврђује се чином акредитације, коју у Републици Српској врши Агенција за акредитацију високошколских установа, у сарадњи са Агенцијом за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета.

К

омуниколошки колеџ у Бањалуци акредитован је 19. марта 2014. године. Рјешење о акредитацији додијелила је Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске.