Академска сарадња

О академској сарадњи Колеџа

Као дио шире научне, образовне и културне заједнице, Kолеџ на више начина развија академску сарадњу – од заједничких  активности, студентске праксе, академске размјене, учествовања у међународним пројектима, организовања студијских посјета и предавања професора и стручњака из иностранства, до уређивања међународног научног часописа.

Колеџ је закључио споразуме и уговоре о сарадњи са четрнаест страних високошколских установа, као и са појединим високошколским установама у земљи. Домаћин је бројних посјета студената из иностранства, као и учесник у студијским посјетама високошколским и другим установама у иностранству. У претходних петнаест година рада, Колеџ су посјетили бројни стручњаци, истраживачи и професори из иностранства, као и амбасадори и представници других међународних институција.

У оквиру својих истраживачких, наставних и стручних активности, Колеџ сарађује са домаћим и међународним установама и предузећима, како у извођењу практичног рада студената, тако и у стручним, савјетодавним и другим пословима.

Међународна сарадња

Колеџ има споразуме и уговоре о академској сарадњи са низ високошколских установа из иностранства.

Сарадња у окружењу

У оквиру својих истраживачких, наставних и стручних активности, Колеџ сарађује са бројним  установама, агенцијама и предузећима, као и другим високошколским установама у нашој земљи. Предмете Практичан рад Колеџ, на примјер, традиционално изводи у појединим агенцијама, предузећима, медијским кућама и основним и средњим школама, гдје студент стиче знања и вјештине у стварном окружењу свог будућег позива. Исто тако, стручњаци из окружења и наставници са других високошколских установа сарађују у настави на Колеџу. Колеџ, између осталих, има закључене споразуме о сарадњи с Радио-телевизијом Републике Српске, Алтернативном телевизијом, Агенцијом Prime communications, Џендер-центром Републике Српске, Агенцијом Aquarius, Бањалучком пиваром, Издавачка кућом Color media BH, Здравствено-туристичким центром Бања Врућица и другим.