Лиценца и акредитација

Лиценца

В

ажећу дозволу за рад и почетну акредитацију Министарство просвјете и културе додијелило је Колеџу 2007године. Колеџ је лиценциран као висока школа која може да изводи академски студиј првог циклуса на три студијска програма: Комуникологија, Енглески језик и Дизајн.

Прву лиценцу, односно рјешење о испуњености услова за рад, Комуниколошки факултет у Бањалуци добио је 17. августа 2000. године. Ово рјешење је издало Министарство просвјете Републике Српске.

Лиценца је дозвола за рад, односно доказ о испуњености законских услова за рад као високошколска установа.

Акредитација
К

омуниколошки колеџ у Бањалуци акредитован је 19. марта 2014. године. Увјерење о акредитацији додијелила је Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске.

Акредитација је потврда о квалитету рада, односно о испуњености мјерила квалитета које прописију агенције за акредитацију.