Похађање студијских програма Колеџа на енглеском језику

Поред студијског програма Енглески језик, који се највећим дијелом већ похађа на енглеском језику, од школске 2015/2016. године, уз довољан број заинтересованих студената, Комуниколошки колеџ у Бањалуци ће изводити и студијски програм Комуникологија у цјелости на енглеском језику.

Похађање студијских програма на енглеском језику ће дипломцима омогућити лакше запошљавање и постдипломски студиј у земљама енглеског говорног подручја, као и Европској Унији. Поред тога, извођење наших програма на енглеском језику основ је за међународну мобилност студената и сарадњу са високошколским установама из европског простора високог образовања (EHEA), као и будуће заједничке програме са двоструком дипломом.

Кандидати који желе да похађају студиј на енглеском језику би требало да посједују знање енглеског језика најмање на нивоу Б1. Сви остали академски и административни услови похађања студијских програма на енглеском језику једнаки су као и за похађање студија на нашем језику.

Комуниколошки колеџ у Бањалуци тренутно је једина лиценцирана и акредитована високошколска установа у Републици Српској која нуди студиј првог циклуса на енглеском језику.