Наставно особље

Н

аставно особље учествује у наставном процесу и бави се стручним, научно-истраживачким и умјетничким радом. Наставно особље чине наставници и сарадници, у различитим академским звањима, запослени или ангажовани на Колеџу.  Наш наставни тим чини група високостручних ентузијаста, посвећених свом позиву и мисији Колеџа. Наши наставници су најбољи у оном у што раде и иза себе имају прегршт наставног и научно-истраживачког искуства.  На Колеџу сарађују и наставници са других високошколских установа, као и стручњаци из праксе.

Ивана Алексић

Ивана Алексић

Наставница

Ивана је стекла звање професора енглеског језика и књижевности на Универзитету у Бањој Луци, као и звање магистра англистике на Универзитету у Новом Саду. На Колеџу је наставница на предметима из уже научне области енглески језик.

Санда Бјелајац

Санда Бјелајац

Наставница

Санда је завршила основни студиј енглеског језика и књижевности, као и магистарски студиј лингвистике на Универзитету у Бањој Луци. Санда је наставница енглеског језика и сарадница на предметима из уже научне области англистике.

Александар Богданић

Александар Богданић

Наставник

Александар је дипломирао на Универзитету у Сарајеву – на студију енглеског језика и књижевности и студију новинарства. Магистарски студиј комуникологије је завршио на Grand Valley State University у САД-у, а докторат комуникологије је стекао на Универзитету у Београду. На Колеџу ради као наставник из ужих научних области комуникологија и англистика.

Младен Бубоњић

Младен Бубоњић

Наставник

Младен је на Универзитету у Бањој Луци завршио основни студиј новинарства. На Универзитету у Београду магистрирао је и докторирао из области комуникологије. Младен је предавач из уже научне области комуникологија.

Татјана Ђермановић

Татјана Ђермановић

Наставница

Татјана је завршила основни студиј комуникологије на Комуниколошком колеџу и магистарски студиј комуникологије на Универзитету у Бањој Луци. Ради као наставница на предметима из уже научне области комуникологија.

Ива Ђудуровић

Ива Ђудуровић

Сарадница

Ива је завршила комуникологију на Комуниколошком колеџу у Бањалуци. Ради као сарадница из уже научне области комуникологија.

Љубица Јањетовић

Љубица Јањетовић

Наставница

Љубица је дипломирала ликовну умјетност и машинство на Универзитету у Бањој Луци. Магистарски студиј комуникологије завршила је на Комуниколошком факултету, а тренутно пише докторску дисертацију из теорије умјетности, медија и културе на Универзитету уметности у Београду. На Колеџу је наставница из ужих научних области комуникологија и дизајн.

Данијела Лукић

Данијела Лукић

Наставница

Данијела је дипломирала комуникологију на Комуниколошком факултету у Бањалуци и магистрирала комуникологију на University of Bedfordshire у В. Британији. Завршила је докторски студиј из комуникологије на Универзитету у Тузли. Изводи предмете из уже научне области комуникологија.

Биљана Б. Меи

Биљана Б. Меи

Наставница

Биљана је завршила основни студиј комуникологије и магистарски студиј комуникологије на Комуниколошком факултету у Бањалуци. На Универзитету у Сарајеву је пријавила докторат из комуникологије. На Колеџу ради као наставница из уже научне области комуникологија.

Невена Милашиновић

Невена Милашиновић

Наставница

Невена је завршила основни студиј ликовне умјетности на Универзитету у Бањој Луци и магистарски студиј сценске умјетности на Janacek Academy of Music and Performing Arts у Чешкој. На Колеџу је наставница из уже научне области дизајн.

Милана Пиљак

Милана Пиљак

Наставница

Милана је стекла звање професора енглеског језика и књижевности, као и магистра лингвистике на Универзитету у Бањој Луци. Наставница је на предметима из уже научне области англистика.

Огњен Радовић

Огњен Радовић

Наставник

Огњен је завршио основни студиј комуникологије на Комуниколошком факултету, а магистарски студиј комуникологије на Универзитету Сингидунум у Београду. На Универзитету уметности у Београду докторирао је из области комуникологије и менаџмента медија. Наставник је на предметима из уже научне области комуникологија.

Од школке 2015/16. године, као одговорни наставници,  на Колеџу сарађују, између осталих, и проф. др Татјана Марјановић, на предметима из уже научне области енглески језик, као и проф. др Милица Костић-Станковић и доц. др Сеид Масница, на предметима из уже научне области комуникологија.