Наш студиј

Студиј на Комуниколошком колеџу у Бањалуци заснован је на подстицајном комуницирању и активном учењу у малој групи, у условима интерактивне академске заједнице. Управо овакав педагошки приступ чини наш студиј јединственим и другачијим од студија на појединим другим установама.