Пријава за упис

Пријаве за упис могу се предати на Колеџу, послати електронском или препорученом поштом, или предати путем овог сајта.

Уз попуњену пријаву за упис, прилажу се:
– диплома о завршеној четверогодишњој средњој школи
– свједочанства из свих разреда средње школе
извод из матичне књиге рођених
– копија личне карте
– признаница о уплаћеној накнади за пријемни испит у износу од 30 КМ (уплата се врши на банковни рачун 567-162-11000688-03 – Сбербанк, или на благајни Колеџа).

Ако пријаву предајете на Колеџу или је шаљете препорученом поштом, попуните образац пријаве, одштампајте га и, заједно с наведеним документима, пошаљите или доставите на Колеџ. Средњошколска документа и родни лист које предајте на овај начин морају бити оригинали или овјерене копије.

Ако пријаву шаљете електронском поштом, попуните образац пријаве, скенирајте сва наведена документа и пошаљите пријаву и документа на адресу informacije @ kfbl.edu.ba. Оригинале средњошколских документа и родног листа на Колеџ ћете доставити у вријеме уписа.

Ако пријаву предајете путем овог сајта, пажљиво попуните образац пријаве, скенирајте сва наведена документа, укључите их уз пријаву и пошаљите је. Оригинале средњошколских документа и родног листа на Колеџ ћете доставити у вријеме уписа.

Када пријаву предате електронски, добићете потврду о пријему од академске службе. Ако ову потврду не добијете у року од 24 часа, провјерите телефоном или ел. поштом да ли је Ваша пријава примљена и да ли је потпуна.

[gravityform id=“6″ name=“Електронска пријава за упис на студиј“ ajax=“true“]