Упис на КФ

 • Први корак
 1. Шта? Предаја пријаве за упис, средњошколске дипломе, свједочанстава од првог до четвртог разреда, родног листа, увјерења о држављанству или копије личне карте и признанице за накнаду за пријемни испит.
 2. Када? У периоду из конкурса за упис.
 3. Гдје? Лично, у академској служби Колеџа, улица Војвођанска број 2, Бања Лука, или препорученом поштом. Пријаву за упис можете предати и електронски, без доласка на Колеџ.
 • Други корак
 1. Шта? Полагање пријемног испита из материје за студијски програм на који се пријављујем.
 2. Када? У складу с конкурсом за упис.
 3. Гдје? На Колеџу, улица Војвођанска број 2, Бања Лука.
 • Трећи корак
 1. Шта? Упис на Колеџ (Попуњавање и предаја уписних материјала, уговора о студију, 4 фотографије 5×6 цм и потврде о уплаћеној школарини)
 2. Када? У периоду из конкурса за упис.
 3. Гдје? На Колеџу, улица Војвођанска број 2, Бања Лука.

За упис на студиј се можете пријавити ако сте завршили четверогодишњу средњу школу.  Ученици који су средњу школу завршили у иностранству након уписа треба да доставе и рјешење о нострификацији средњошколске дипломе коју врши Министарство просвјете и културе РС.

У конкурсу за упис су наведени студијски програми и смјерови на које Колеџ уписује студенте у наредној школској години. Конкурсом су одређени и датуми и начин пријављивања на конкурс, пријемни испит, као и остали подаци о упису на студиј.