На акредитацијском форуму представљен студијски програм Комуникологија

Студијски програм Комуникологија Комуниколошког колеџа у Бањалуци представљен је на Петом акредитацијском форуму који је одржан у Бањалуци 10. јуна 2015. године.

Студијски програм Комуникологија одабран је као један од пет огледних примјера студијских програма на високошколским установама Републике Српске оријентисаних ка студенту. Овај студијски програм је испред Колеџа представио проф. др Александар Богданић.

Остала четири студијска програма која су представљена су Економија са Економског факултета, Рачунарство и информатика са Електротехничког факултета, Биологија са Природно-математичког факултета (сви са Универзитета у Бањој Луци), као и Медицина са Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Сви студијски програми су представљени у склопу радионице Креирање студијских програма оријентисаних ка студенту на бази исхода учења и компетенција – студије случаја.

Пети акредитацијски форум, на тему Акредитација студијских програма, организовала је Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске.

Студијски програм Комуникологија покренут је 2000. године, као наставни план комуникологије, и до 2015. године је имао пет промјена. Циљеви и задаци овог студијског програма су језичка писменост, информатичка писменост, медијска писменост, академска и културолошка писменост, као и комуниколошка знања и вјештине.

Основа за извођење овог студијског програма је образовна парадигма Колеџа која подразумијева рад у малим групама, разговор као наставни метод, стручност и посвећеност наставног особља, предиспитне обавезе током цијелог семестра, анонимно оцјењивање, редовно извођење наставе према академском календару и распореду часова, те практичан и самосталан рад.