Oдржан међународни научни скуп Комуницирање између моћи и слободе

У Бањалуци је од 24. до 26. јуна 2016. године одржан први међународни комуниколошки научни скуп „Комуницирање између моћи и слободе“. Организатор овог скупа био је Комуниколошки колеџ у Бањалуци Капа Фи, а суорганизатори Факултет политичких наука и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци. Скуп се одржавао у просторијама Комуниколошког колеџа и Факултета политичких наука. Тема конференције била је комуницирање између моћи и слободе.

Главни говорници на скупу били су др Ник Колдри (Nick Couldry), редовни професор комуникологије и социологије и руководилац Одсјека за медије и комуникације на Лондонској школи за економију (Универзитет у Лондону), др Стиг Јарвард (Stig Hjarvard), редовни професор комуникологије са Универзитета у Копенхагену, др Томас Алмер (Thomas Allmer), предавач друштвене теорије на Универзитету у Единбургу, и др Томислав Лонгиновић, редовни професор славистике и компаративне књижевности на Универзитету у Висконсину у Медисону. Главни говорници скупа водећи су истраживачи и теоретичари из области комуникологије, медија, социологије и културолошких студија. Учесници научног скупа имали су прилику да, између осталог, размијене мишљења са овим изузетно занимљивим и приступачним научницима и професорима, као и да прошире своје знање о улози медија у друштвеним сукобима, о медијском обликовању друштвене стварности, о односу друштвених медија и капитализма, те о интеркултураном комуницирању и разумијевању.

Поред поменутих говорника, на скупу су учествовали и други истраживачи из земље и иностранства, који су излагали своје радове из тема попут родне анализе дискурса, различитих парадигми образовног комуницирања, односа између медија и моћи, те изазова новинарства и политичког комуницирања у региону. Скуп се изводио пленарно и у групама у виду предавања и разговора. Језик скупа је био енглески.

Комуниколошки колеџ у Бањалуци је самостална и непрофитна високошколска установа, основана 2000. године под називом Комуниколошки факултет у Бањалуци. Овај научни скуп једна је од активности којом је Комуниколошки колеџ у текућој школској години обиљежио 15 година рада.