Adresa

Komunikološki koledž u Banjaluci je prestao s radom 2021. godine. Arhiviranu i nepreuzetu dokumentaciju, kao i obavještenja i izvode iz evidencije izdaje zakonski nasljednik arhivske građe, Narativ doo Banja Luka, na adresi Vojvođanska 2, Banja Luka. Za podizanje nepreuzete dokumentacije i ostale informacije diplomci i studenti Koledža mogu se obratiti na informacije @kfbl.edu.ba, narativ @kfbl.edu.ba ili +387-(0)65-975-132.

Zgrada Komunikološkog koledža u Banjaluci

Stara adresa

Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi

Vojvođanska 2

78000 Banja Luka, RS, BiH

Telefon
+387-(0)51-321-200

Faks
+387-(0)51-321-201

El. pošta
informacije @kfbl.edu.ba

[gravityform id=”5″ name=”Јавите нам ce”]