Naša izdanja

Koledž se bavi izdavačkom djelatnošću i registrovan je kao izdavač kod Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Izdavačka djelatnost Koledža uključuje periodiku, stručnu i naučnu literaturu, kao i informativnu i opštu publicistiku.

Koledž objavljuje studije, monografije i udžbenike iz lingvistike, engleskog jezika, komunikologije, kulturoloških studija i dizajna, kao i informatore i godišnjake.

Na Koledžu se uređuje i izdaje međunarodni komunikološki časopis Znakovi i poruke.