Organizacione jedinice

Osnovne organizacione jedinice Koledža su služba zajedničkih poslova, akademska služba, biblioteka, studijske grupe i centar za primijenjenu komunikologiju.

Služba zajedničkih poslova je radna jedinica za vođenje i obavljanje zajedničkih pravnih, administrativnih, finansijskih, tehničkih i drugih poslova.

Akademska služba obavlja akademske i administrativne poslove, sprovodi pravila studija i obavlja druge akademske usluge. Služba vodi i neposredne odnose s javnostima Koledža i informiše sve članove Akademske zajednice (studenti i nastavno osoblje) o akademskim obavezama i zbivanjima. Služba vrši upis i ovjeru semestra, prijave i odjave predmeta i prijem ispitnih prijava i daje informacije o studiju i Koledžu. Pored toga, služba izdaje i potvrde i uvjerenja.

Biblioteka izdaje knjige i druge bibliotečke jedinice i opremu studentima i nastavnicima. Većina bibliotečkih jedinica izdaju se na korištenje van Koledža, ali neke se izdaju na korištenje samo u čitaonici, koja služi i za učenje.

Računarska soba se nakon nastave koristi za samostalan rad studenata i nastavnika. Takođe, na cijelom Koledžu možete koristiti bežičnu mrežu za stalan pristup internetu sa svog računara ili telefona.

Za obavljanje obrazovnih, naučno-istraživačkih i umjetničkih aktivnosti na Koledžu djeluju studijska grupa za komunikologiju, studijska grupa za lingvistiku i interkulturalno komuniciranje, i studijska grupa za scensku i primijenjenu umjetnost, kao i centar za primijenjenu komunikologiju.

Koledžom upravljaju upravni odbor, senat i osnivač, u svojstvu predsjednika Koledža, a neposredni rukovodilac Koledža je direktor. Pojedinim organizacionim jedinicima i grupama rukovode voditelji ili rukovodioci takvih jedinica.

Osoblje Koledža

Osoblje Koledža čine nenastavno i nastavno osoblje.

Nenastavno osoblje obavlja administrativne, pravne, finansijske, tehničke i druge poslove na Koledžu. Nenastavno osoblje je zaposleno u službi zajedničkih poslova i akademskoj službi.

Nastavno osoblje učestvuje u nastavnom procesu i bavi se stručnim, naučno-istraživačkim i umjetničkim radom. Nastavno osoblje čine nastavnici i saradnici zaposleni ili angažovani u akademskoj službi.

Svo osoblje, uz saglasnost osnivača, angažuje, zapošljava i razriješava direktor, u skladu sa statutom, drugim opštim aktima Koledža i zakonom. Akademski uslov za zapošljavanje nastavnog osoblja je i izbor u nastavno zvanje koje vrši senat.

Koledž ne vrši diskriminaciju na osnovu ličnih različitosti koje ne utiču na radnu sposobnost. Koledž štiti osoblje od diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su dob, pol, rasa, seksualna orijentacija, bračni status, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno, etničko ili socijalno porijeklo, povezanost sa nekom nacionalnom zajednicom, imovina, rođenje ili bilo koji drugi status.