КФ

Komunikološki koledž u Banjaluci najstarija je samostalna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini. Počeo je s radom 2000. godine kao Komunikološki fakultet u Banjaluci, a prestao je s radom 2021. godine.

Komunikološki koledž u Banjaluci je bio licencirana i akreditovana visokoškolska ustanova i poslovao je neprofitno.

Na Koledžu se izvodio akademski studij prvog ciklusa na studijskim programima komunikologija, engleski jezik i dizajn.

Studij na Koledžu bio je zasnovan na podsticajnom komuniciranju i aktivnom učenju u maloj grupi, u uslovima interaktivne akademske zajednice. Upravo ovakav pedagoški pristup čini takav studij jedinstvenim i drugačijim od studija na drugim ustanovama.

Koledž nije vršio diskriminaciju na osnovu ličnih različitosti pri upisu i zapošljavanju.

Zgrada Komunikološkog koledža u Banjaluci