КФ

Комуниколошки колеџ у Бањалуци најстарија је самостална високошколска установа у Босни и Херцеговини. Почео је с радом 2000. године као Комуниколошки факултет у Бањалуци, а престао је с радом 2021. године.

Комуниколошки колеџ у Бањалуци је био лиценцирана и акредитована високошколска установа и пословао је непрофитно.

На Колеџу се изводио академски студиј првог циклуса на студијским програмима комуникологија, енглески језик и дизајн.

Студиј на Колеџу био је заснован на подстицајном комуницирању и активном учењу у малој групи, у условима интерактивне академске заједнице. Управо овакав педагошки приступ чини такав студиј јединственим и другачијим од студија на другим установама.

Колеџ није вршио дискриминацију на основу личних различитости при упису и запошљавању.

Зграда Комуниколошког колеџа у Бањалуци