Академска сарадња

Као дио шире научне, образовне и културне заједнице, Kолеџ на више начина развија академску сарадњу – од заједничких  активности, студентске праксе, академске размјене, учествовања у међународним пројектима, организовања студијских посјета и предавања професора и стручњака из иностранства, до уређивања међународног научног часописа.

Колеџ је закључио споразуме и уговоре о сарадњи са четрнаест страних високошколских установа, као и са појединим високошколским установама у земљи. Домаћин је бројних посјета студената из иностранства, као и учесник у студијским посјетама високошколским и другим установама у иностранству. У претходних петнаест година рада, Колеџ су посјетили бројни стручњаци, истраживачи и професори из иностранства, као и амбасадори и представници других међународних институција.

У оквиру својих истраживачких, наставних и стручних активности, Колеџ сарађује са домаћим и међународним установама и предузећима, како у извођењу практичног рада студената, тако и у стручним, савјетодавним и другим пословима.