Наша издања

Колеџ се бави издавачком дјелатношћу и регистрован  је као издавач код Министарства просвјете и културе Републике Српске. Издавачка дјелатност Колеџа укључује периодику, стручну и научну литературу, као и информативну и општу публицистику.

Колеџ објављује студије, монографије и уџбенике из лингвистике, енглеског језика, комуникологије, културолошких студија и дизајна, као и информаторе и годишњаке.

На Колеџу се уређује и издаје међународни комуниколошки часопис Знакови и поруке.