Prijava za upis

Prijave za upis mogu se predati na Koledžu, poslati elektronskom ili preporučenom poštom, ili predati putem ovog sajta.

Uz popunjenu prijavu za upis, prilažu se:
– diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi
– svjedočanstva iz svih razreda srednje škole
– izvod iz matične knjige rođenih
– kopija osobne iskaznice
– priznanica o uplaćenoj naknadi za prijemni ispit u iznosu od 30 KM (uplata se vrši na bankovni račun 567-162-11000688-03 – Sberbank, ili na blagajni Koledža).

Ako prijavu predajete na Koledžu ili je šaljete preporučenom poštom, popunite obrazac prijave, odštampajte ga i, zajedno s navedenim dokumentima, pošaljite ili dostavite na Koledž. Srednjoškolska dokumenta i rodni list koje predajte na ovaj način moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Ako prijavu šaljete elektronskom poštom, popunite obrazac prijave, skenirajte sva navedena dokumenta i pošaljite prijavu i dokumenta na adresu informacije @ kfbl.edu.ba. Originale srednjoškolskih dokumenta i rodnog lista na Koledž ćete dostaviti u vrijeme upisa.

Ako prijavu predajete putem ovog sajta, pažljivo popunite obrazac prijave, skenirajte sva navedena dokumenta, uključite ih uz prijavu i pošaljite je. Originale srednjoškolskih dokumenta i rodnog lista na Koledž ćete dostaviti u vrijeme upisa.

Kada prijavu predate elektronski, dobićete potvrdu o prijemu od akademske službe. Ako ovu potvrdu ne dobijete u roku od 24 časa, provjerite telefonom ili el. poštom da li je Vaša prijava primljena i da li je potpuna.

[gravityform id=”6″ name=”Електронска пријава за упис на студиј” ajax=”true”]