Nastavno osoblje

Nastavno osoblje učestvuje u nastavnom procesu i bavi se stručnim, naučno-istraživačkim i umjetničkim radom. Nastavno osoblje čine nastavnici i saradnici, u različitim akademskim zvanjima, zaposleni ili angažovani na Koledžu. Naš nastavni tim čini grupa visokostručnih entuzijasta, posvećenih svom pozivu i misiji Koledža. Naši nastavnici su najbolji u onom u što rade i iza sebe imaju pregršt nastavnog i naučno-istraživačkog iskustva. Na Koledžu sarađuju i nastavnici sa drugih visokoškolskih ustanova, kao i stručnjaci iz prakse.

Ivana Aleksić

Ivana Aleksić

Nastavnica

Ivana je stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti na Univerzitetu u Banjoj Luci, kao i zvanje magistra anglistike na Univerzitetu u Novom Sadu. Na Koledžu je nastavnica na predmetima iz uže naučne oblasti engleski jezik.

Sanda Bjelajac

Sanda Bjelajac

Nastavnica

Sanda je završila osnovni studij engleskog jezika i književnosti, kao i magistarski studij lingvistike na Univerzitetu u Banjoj Luci. Sanda je nastavnica na predmetima iz uže naučne oblasti anglistike.

Aleksandar Bogdanić

Aleksandar Bogdanić

Nastavnik

Aleksandar je diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu – na studiju engleskog jezika i književnosti i studiju novinarstva. Magistarski studij komunikologije je završio na Grand Valley State University u SAD-u, a doktorat komunikologije je stekao na Univerzitetu u Beogradu. Na Koledžu radi kao nastavnik iz užih naučnih oblasti komunikologija i anglistika.

Mladen Bubonjić

Mladen Bubonjić

Nastavnik

Mladen je na Univerzitetu u Banjoj Luci završio osnovni studij novinarstva. Na Univerzitetu u Beogradu magistrirao je i doktorirao iz oblasti komunikologije. Mladen je predavač iz uže naučne oblasti komunikologija.

Tatjana Đermanović

Tatjana Đermanović

Nastavnica

Tatjana je završila osnovni studij komunikologije na Komunikološkom koledžu i magistarski studij komunikologije na Univerzitetu u Banjoj Luci. Radi kao nastavnica na predmetima iz uže naučne oblasti komunikologija.

Iva Đudurović

Iva Đudurović

Saradnica

Iva je završila komunikologiju na Komunikološkom koledžu u Banjaluci. Radi kao saradnica iz uže naučne oblasti komunikologija.

Ljubica Janjetović

Ljubica Janjetović

Nastavnica

Ljubica je diplomirala likovnu umjetnost i mašinstvo na Univerzitetu u Banjoj Luci. Magistarski studij komunikologije završila je na Komunikološkom fakultetu i trenutno piše doktorsku disertaciju iz teorije umjetnosti, medija i kulture na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Na Koledžu je nastavnica iz užih naučnih oblasti komunikologija i dizajn.

Danijela Lukić

Danijela Lukić

Nastavnica

Danijela je diplomirala komunikologiju na Komunikološkom fakultetu u Banjaluci i magistrirala komunikologiju na University of Bedfordshire u V. Britaniji. Završila je doktorski studij iz komunikologije na Univerzitetu u Tuzli. Izvodi predmete iz uže naučne oblasti komunikologija.

Biljana B. May

Biljana B. May

Nastavnica

Biljana je završila osnovni studij komunikologije i magistarski studij komunikologije na Komunikološkom fakultetu u Banjaluci. Na Univerzitetu u Sarajevu je prijavila doktorat iz komunikologije. Na Koledžu radi kao nastavnica iz uže naučne oblasti komunikologija.

Nevena Milašinović

Nevena Milašinović

Nastavnica

Nevena je završila osnovni studij likovne umjetnosti na Univerzitetu u Banjoj Luci i magistarski studij scenske umjetnosti na Janacek Academy of Music and Performing Arts u Češkoj. Na Koledžu je nastavnica iz uže naučne oblasti dizajn.

Milana Piljak

Milana Piljak

Nastavnica

Milana je stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti, kao i magistra lingvistike na Univerzitetu u Banjoj Luci. Nastavnica je na predmetima iz uže naučne oblasti anglistika.

Ognjen Radović

Ognjen Radović

Nastavnik

Ognjen je završio osnovni studij komunikologije na Komunikološkom fakultetu, a magistarski studij komunikologije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Na Univerzitetu umetnosti u Beogradu doktorirao je iz oblasti komunikologije i menadžmenta medija. Nastavnik je na predmetima iz uže naučne oblasti komunikologija.