Конкурси за стипендије, такмичења, студентску праксу, награде, итд.

Резултати конкурса поводом 15 година Комуниколошког колеџа

1. На конкурсу за студенте и дипломце Комуниколошког колеџа у Бањалуци за обликовање радова на тему Мој студиј на Комуниколошком факултету/колеџу у Бањалуци, у категорији писмени састав или приповјетка, награду (ајпед) је добио рад под шифром Ekv28s3. Жири је похвалио рад под шифром Форест Гамп. Награде у категорији фотографија и кратки филм нису додијељене.

2. На конкурсу за фотографију на тему Буди оно што јеси за ученике средњих школа у Босни и Херцеговини, прву награду (фото-апарат) добио је рад под шифром 2402. Друга и трећа награда нису додијељене.

Награде ће бити уручене на Шеснаестој годишњој академији Колеџа у децембру 2015. године. Колеџ ће прије тога контактирати награђене ауторе.

Колеџ честита свим награђеним ауторима, а свим учесницима се захваљује што су послали радове на Конкурс. Конкурсе за обликовање радова за студенте и дипломце Комуниколошког колеџа у Бањалуци и ученике средњих школа у БиХ Колеџ је расписао у марту 2015. године поводом петнаест година рада.

Конкурс за студенте и дипломце поводом 15 година КФ

 

Поводом петнаест година рада, Комуниколошки колеџ у Бањалуци расписује

КОНКУРС

за студенте и дипломце за обликовање радова на тему Мој студиј на Комуниколошком факултету/колеџу у Бањалуци

КАТЕГОРИЈЕ

1. категорија – писмени састав или приповјетка на тему конкурса
2. категорија – фотографија на тему конкурса
3. категорија – кратки филм на тему конкурса

ОПШТИ УСЛОВИ

Учесници
На конкурсу могу учествовати сви дипломци и садашњи студенти Комуниколошког факултета/колеџа у Бањалуци. Учесници се могу пријавити у више категорија, као и предати више пријава за исту категорију. Учешће на конкурсу је индивидуално.

Пријава на конкурс
Учесник који се пријављује на конкурс заједно шаље поштом:
– затворени коверат у коме се налази: име и презиме, адреса, телефон, ел. адреса и студентски број, а на коме се с вањске стране налази само шифра која се налази и на радовима,
– рад урађен и припремљен према појединачним условима наведеним у овом конкурсу.

Пријаве на конкурс се шаљу поштом у периоду од 15. марта до 30. јуна 2015. године на адресу:
Пријава на конкурс поводом 15 година
Комуниколошки колеџ
Војвођанска 2
78000 Бања Лука

Награде
1. категорија: ајпед (iPad)
2. категорија: фото-апарат
3. категорија: видео-камера

ПОЈЕДИНАЧНИ УСЛОВИ

1. КАТЕГОРИЈА – ПИСМЕНИ САСТАВ ИЛИ ПРИПОВЈЕТКА

Тема рада
Учесници у конкурсу треба да напишу састав/есеј или приповјетку на тему Мој студиј на Комуниколошком факултету/колеџу у Бањалуци. Тема је општа и подразумијева њено сужавање на једно искуство, димензију или поглед на властити студиј на Факултету/Колеџу. Учесници по свом нахођењу сужавају тему тако што обрађују и објашњавају ону димензију теме коју сматрају најаутентичнијом или најзанимљивијом.

Формалне особине рада
Састав би требало да садржи од 2500 до 3500 ријечи. На првој страни треба на средини центрирати властити наслов или наслов „Мој студиј на Комуниколошком факултету/колеџу у Бањалуци“. У горњем десном углу треба написати Рад за конкурс, а испод, у другом реду, датум и годину. На дну прве стране, у средини треба написати шифру учесника (аутора рада). На свакој наредној страни рада у горњем десном углу (заглављу) треба написати скраћени наслов рада и шифру учесника, а у доњем десном углу број странице. Рад треба писати књижевним језиком на једном од језика народа БиХ.

Учесник шаље поштом:
а) три (3) примјерка рада на папиру, написана по пропозицијама конкурса,
б) затворен коверат насловљен само шифром у коме се налазе подаци о учеснику наведени у општим условима овог конкурса,

Учесник шаље ел. поштом на адресу 15godina @kfbl.edu.ba:
ц) један примјерак рада у формату .doc.

Нигдје у раду, на раду или на коверти са шифром учесник не смије да пише своје име и презиме, студентски број или било шта друго што би чланове комисије навело да препознају аутора рада.

2. КАТЕГОРИЈА – ФОТОГРАФИЈА

Тема фотографије
Учесник треба да направи једну фотографију на тему Мој студиј на Комуниколошком факултету/колеџу у Бањалуци. Тема је општа и подразумијева њено сужавање на једно искуство, димензију или поглед на властити студиј на Факултету/Колеџу. Учесници по свом нахођењу сужавају тему тако што обрађују и објашњавају ону димензију теме коју сматрају најаутентичнијом или најзанимљивијом.

Фотографија се може радити у боји или црно-бијелој техници.

Учесник шаље поштом:
а) три (3) примјерка фотографије димензија 13×18 цм на фото-папиру,
б) писмени додатак у коме наводи:
– врсту и модел фото-апарата, те (ако зна) модел објектива, експозицију (отвор бленде – ф вриједност и брзину затварача) и ознаку исо-осјетљивости,
– датум, вријеме, мјесто и временске околности под којим је снимљена фотографија,
– кратак састав (200 ријечи) – објашњење значења фотографије,
ц) затворен коверат насловљен само шифром у коме се налазе подаци о учеснику наведени у општим условима овог конкурса.

На полеђини фотографија и писменог додатка треба написати фломастером само шифру под којом се рад шаље.

Учесник шаље ел. поштом на адресу 15godina @kfbl.edu.ba:
д) исту фотографију, истих димензија, у jpg-формату, резолуције 300 dpi, насловљену шифром рада.

Нигдје на фотографији, у писменом додатку или на коверти са шифром учесник не смије да пише своје име и презиме, студентски број или било шта друго што би чланове комисије навело да препознају аутора рада.

3. КАТЕГОРИЈА – КРАТКИ ФИЛМ

Тема филма
Учесник треба да напише, режира, сними и монтира властити, документарни или играни филм на тему Мој студиј на Комуниколошком факултету/колеџу у Бањалуци, дужине од једне (1) до десет (10) минута.

Учесник шаље поштом:
а) један (1) примјерак филма на DVD или USB у формату MP4, резолуције HD или FHD,
б) писмени додатак у коме се налази: сценариј, књига снимања и подаци о филму (дужина, мјесто и вријеме снимања, музика, начин монтаже, асистенти, глумци и сл),
ц) затворен коверат насловљен само шифром у коме се налазе подаци о учеснику наведени у општим условима овог конкурса.

Нигдје у филму, сценарију, књизи снимања, подацима о филму или на коверти са шифром учесник не смије да пише своје име и презиме, студентски број или било шта друго што би чланове комисије навело да препознају аутора рада.

КРИТЕРИЈИ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ РАДОВА

Комисија за оцјену радова ће предложити за награду оне радове који задовољавају особине и захтјеве наведене у конкурсу и који на најзанимљивији и најјаснији начин освјетљавају задану тему.

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА

Званични резултати конкурса биће објављени до 1. септембра 2015. године на огласној плочи и на сајту Колеџа. Колеџ неће телефонски саопштавати резултате конкурса.

Награде ће се додијелити на Шеснаестој годишњој академији Колеџа.

ОСТАЛИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Награде немају новчану протувриједност и нису преносиве на трећа лица. Ако у појединим категоријама конкурса нити један рад не буде задовољавао услове наведене у конкурсу, награда за ту категорију неће бити додијељена. Непотпуне пријаве на конкурс неће бити разматране, а учесници који крше пропозиције конкурса биће дисквалификовани. Чланови комисије и особље Колеџа немају право учешћа у конкурсу. Колеџ има право да у својим и другим издањима и медијима без надокнаде објави и/или користи радове пристигле на конкурс. Радови који се шаљу на конкурс се не враћају, а награђени радови постају власништво Колеџа. Остала ауторска права на радове задржавају аутори. Пријавом на конкурс учесници прихватају све услове наведене у конкурсу.