Novosti i saopštenja sa Koledža

Комуниколошки колеџ у Бањалуци, најстарија приватна високошколска установа у БиХ, престаје с радом након двадесет година образовног дјеловања

Комуниколошки колеџ у Бањалуци је 25. августа 2020. године донио одлуку да у школској 2020/2021. години не уписује нове студенте, односно да престаје с академским радом по завршетку поступка затварања установе, а због дужег периода смањеног интересовања и недовољног броја уписаних студената који би омогућавао оптималан рад установе. Привредни суд у Бањалуци је донио одлуку о престанку рада Колеџа 20. априла 2021. године.

Успјех, звања, статус и дипломе свих дипломаца трајно вриједе и овај поступак ни на који начин не утиче на њихово важење и вјеродостојност. Све до званичног престанка рада Колеџ је дјеловао као лиценцирана и акредитована установа. Колеџ је издао дипломе и друге јавне исправе свим студентима који су завршили студиј и благовремено је омогућио свим уписаним студентима да заврше студиј прије престанка рада.

Колеџ је основан 2000. године као огледни модел демократског образовања и од самог почетка је његовао и спроводио идеје попут рада у малим групама, подстицајног комуницирања, активног учења и анонимног оцјењивања на свим предметима студија. Мисија Колеџа била је развијање критичког мишљења и подстицање активног учења којима се стиче примјењиво знање и омогућава разумијевање друштвене стварности у којој живимо. Од самог оснивања Колеџ је дјеловао непрофитно.

Колеџ се захваљује свим појединцима, установама и организацијама који су на различите начине дали свој допринос и помагали у његовом раду. Колеџ се посебно захваљује свим наставницама, сарадницима, научницима, стручњацима, студентима и дипломцима који су трајно уткали дио свог живота у академску заједницу Комуниколошког факултета и колеџа у Бањалуци. Академска заједница Колеџа ће наставити да дјелује у неком другом облику, а о даљим активностима дипломци и остали чланови академске заједнице Факултета и Колеџа моћи ће се информисати на сајту Колеџа. До архивирања документације, поједине услуге дипломцима ће, у име Колеџа, бити и даље доступне. Архивирану и непреузету документацију, као и обавјештења и изводе из евиденције Факултета и Колеџа издаје законски насљедник архивске грађе Колеџа, Наратив доо Бања Лука, на адреси Војвођанска 2, Бања Лука. (За све информације можете се обратити на informacije @kfbl.edu.ba или narativ @kfbl.edu.ba.)

***

Комуниколошки колеџ у Бањалуци је најстарија приватна високошколска установа у Босни и Херцеговини. Почео је с радом 21. августа 2000. године под називом Комуниколошки факултет у Бањалуци. У јулу 2007. године Факултет је добио нову дозволу за рад и почетну акредитацију и наставља с радом под називом Висока школа Комуниколошки колеџ у Бањалуци Капа Фи, а поново је акредитован 2014. године. На Факултету се изводио основни и магистарски студиј комуникологије, а на Колеџу се изводио студиј првог циклуса.

Колеџ се бавио изучавањем кључних области друштвеног комуницирања у времену у ком живимо. Изводио је студијске програме комуникологија, дизајн и енглески језик. Студиј је био заснован на подстицајном комуницирању и активном учењу у малој групи, у условима интерактивне академске заједнице. Управо овакав педагошки приступ чинио је студиј јединственим и другачијим од студија на појединим другим установама.

У нашу високошколску праксу Колеџ је први унио бројне новине, као што су настава у групама од десет до петнаест студената, разговор као наставни метод, активно учење, анонимно оцјењивање, семестрално студентско вредновање рада наставника, пуноправно чланство студената у тијелима установе, јединствени модуларни наставни планови са једносеместралним предметима, једнаки услови студија и досљедна примјена истих правила за све. Поред тога, провјера знања је углавном била писмена и практична, а радови су бодовани према критеријима које су наставници унапријед доносили. Захтјеви за пролазну оцјену били су виши него на већини других високошколских установа (61 бод за пролазну оцјену, док је другдје обично 51 бод), а наставни час је трајао 50 минута. Равноправност саговорника, учење кроз разговор и практичну примјену и преиспитивање података, развој усменог и писменог изражавања, чување достојанства студената и наставника и студиј по истим условима за све – темељне су вриједности и насљеђе Колеџа.

Прва генерација комуниколога дипломирала је у школској 2003/2004. години, а на Колеџу је студиј завршило укупно седамнаест генерација студената првог циклуса и једна генерација студената другог циклуса. Током двадесет година рада дипломирало је 357 студената. Дипломци Факултета и Колеџа цијењени су и у земљи и у иностранству. Успјешно раде у бројним предузећима, медијима, банкама, рекламним агенцијама, јавним установама, државној управи, дипломатским представништвима, међународним организацијама и образовним установама. Неки студенти завршили су постдипломске студије у земљи и иностранству, а поједини су и докторирали.

Улагање у људе и у хумане услове у којима дјелују била је стратешка задаћа Колеџа. Поред стварања академских радних услова, Колеџ је улагао и у образовни амбијент, књиге, часописе и нове образовне и комуникацијске технологије (између осталог, Колеџ је почео изводити образовање на даљину 2007. године за студенте који нису могли да похађају наставу на Колеџу). Библиотека је стално допуњавана новим издањима из комуникологије, комуниколошких субдисциплина, енглеског језика и лингвистике, из умјетности и дизајна, као и других области које се изучавају или истражују на Колеџу, а редовно је примала и десет међународних научних и стручних часописа из тих области (што је ријеткост и на много већим и богатијим високошколским установама у нашој земљи). Првих осам година Колеџ је радио у простору „Чајавеца“, на адреси Јована Дучића 23а, а 2008. године се преселио у властиту нову зграду у Војвођанској 2.

Међународни научни комуниколошки часопис Знакови и поруке Колеџ је покренуо 2007. године. У часопису су професори и истраживачи из земље и иностранства објавили бројне научне радове о разноликим питањима људског комуницирања из комуникологије, књижевности, лингвистике, визуелне умјетности и других области. Колеџ је 2016. године организовао и први међународни научни скуп „Комуницирање између моћи и слободе“, на ком су учествовали неки од најпознатијих свјетских стручњака и професора из комуникологије.

Према ријечима оснивача проф. др Александра Богданића, „нисмо били профитни и нисмо основани да зарађујемо новац, него да створимо услове за савремен, хуман и успјешан начин студирања“. Врата Колеџа су увијек била отворена за оне који искрено желе да изучавају области студија, без обзира на материјалне могућности појединих студената. У свакој уписној години додијељиване су различите стипендије – укупно преко 90 таквих стипендија. За одличне ученике и одличне студенте на Комуниколошком колеџу је, од 2010. године, студиј био бесплатан, а различита умањења школарине била су омогућена члановима породице наших студената, дипломаца и особља, те дјеци без родитеља и дјеци погинулих бораца и ратних војних инвалида.

И на друге начине је пружен допринос широј академској и друштвеној заједници. Комуниколошки факултет је 2004. године, у оквиру пројекта Школа/Имела, организовао бесплатну двосеместралну школу дигиталног новинарства за студенте новинарства и комуникологије из окружења, као и за новинаре из бањалучких медија. Исто тако, Колеџ је 2013. године извео пројекат из комуниколошке писмености у виду низа предавања о различитим темама друштвеног комуницирања за ученике средњих школа у бањалучкој регији. И библиотека Факултета/Колеџа је била отворена, без накнаде, за студенте свих високошколских установа у Бањалуци.

Како оснивач проф. др Александар Богданић каже, „ми смо настали као покушај да вратимо разговор у образовање, тамо гдје и припада; да учењу вратимо радозналост и усхићеност; да створимо амбијент за критичко мишљење и учење кроз рад, али и за блиску сарадњу људи који саосјећају једни с другима и показују разумијевање према сарадницима, клијентима и суграђанима; да постанемо образовани али и племенити“. Оснивач даље истиче да су образовну парадигму највише инспирисали поједини писци и филозофи, попут Џона Дјуија, Паола Фреиреа, Нила Постмана и Лава Толстоја.

Најважнији циљ Колеџа био је да темељне особине и педагошку филозофију даље развија и тиме богати, како свеукупно образовно насљеђе, тако и друштвену заједницу стручњацима који су способни да се успјешно носе са захтјевима времена у коме живимо. Без обзира на престанак рада, бројни дипломци показују да је Колеџ у томе и успио.

И поред материјалних потешкоћа у раду, Колеџ је сва расположива средства улагао у наставни процес и тражио начине како да настави с радом. Међутим, даље смањење интересовања за студиј какав се изводи на Колеџу и пандемија вируса корона додатно су онемогућили такве напоре, а коначној одлуци о престанку рада је допринијела и неповољна промјена регулационог плана у окружењу гдје се налази зграда Колеџа.

Једна студентица је својевремено рекла да јој је Комуниколошки колеџ вратио вјеру у људскост. Само то је био довољан разлог нашег постојања.

***

Komunikološki koledž u Banjaluci, najstarija privatna visokoškolska ustanova u BiH, prestaje s radom nakon dvadeset godina obrazovnog djelovanja


Komunikološki koledž u Banjaluci je 25. avgusta 2020. godine donio odluku da u školskoj 2020/2021. godini ne upisuje nove studente, odnosno da prestaje s akademskim radom po završetku postupka zatvaranja ustanove, a zbog dužeg perioda smanjenog interesovanja i nedovoljnog broja upisanih studenata koji bi omogućavao optimalan rad ustanove. Privredni sud u Banjaluci je donio odluku o prestanku rada Koledža 20. aprila 2021. godine.

Uspjeh, zvanja, status i diplome svih diplomaca trajno vrijede i ovaj postupak ni na koji način ne utiče na njihovo važenje i vjerodostojnost. Sve do zvaničnog prestanka rada Koledž je djelovao kao licencirana i akreditovana ustanova. Koledž je izdao diplome i druge javne isprave svim studentima koji su završili studij i blagovremeno je omogućio svim upisanim studentima da završe studij prije prestanka rada.

Koledž je osnovan 2000. godine kao ogledni model demokratskog obrazovanja i od samog početka je njegovao i sprovodio ideje poput rada u malim grupama, podsticajnog komuniciranja, aktivnog učenja i anonimnog ocjenjivanja na svim predmetima studija. Misija Koledža bila je razvijanje kritičkog mišljenja i podsticanje aktivnog učenja kojima se stiče primjenjivo znanje i omogućava razumijevanje društvene stvarnosti u kojoj živimo. Od samog osnivanja Koledž je djelovao neprofitno.

Koledž se zahvaljuje svim pojedincima, ustanovama i organizacijama koji su na različite načine dali svoj doprinos i pomagali u njegovom radu. Koledž se posebno zahvaljuje svim nastavnicama, saradnicima, naučnicima, stručnjacima, studentima i diplomcima koji su trajno utkali dio svog života u akademsku zajednicu Komunikološkog fakulteta i koledža u Banjaluci. Akademska zajednica Koledža će nastaviti da djeluje u nekom drugom obliku, a o daljim aktivnostima diplomci i ostali članovi akademske zajednice Fakulteta i Koledža moći će se informisati na sajtu Koledža. Do arhiviranja dokumentacije, pojedine usluge diplomcima će, u ime Koledža, biti i dalje dostupne. Arhiviranu i nepreuzetu dokumentaciju, kao i obavještenja i izvode iz evidencije Fakulteta i Koledža izdaje zakonski nasljednik arhivske građe Koledža, Narativ doo Banja Luka, na adresi Vojvođanska 2, Banja Luka. (Za sve informacije možete se obratiti na informacije @kfbl.edu.ba ili narativ @kfbl.edu.ba.)

***

Komunikološki koledž u Banjaluci je najstarija privatna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini. Počeo je s radom 21. avgusta 2000. godine pod nazivom Komunikološki fakultet u Banjaluci. U julu 2007. godine Fakultet je dobio novu dozvolu za rad i početnu akreditaciju i nastavlja s radom pod nazivom Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi, a ponovo je akreditovan 2014. godine. Na Fakultetu se izvodio osnovni i magistarski studij komunikologije, a na Koledžu se izvodio studij prvog ciklusa.

Koledž se bavio izučavanjem ključnih oblasti društvenog komuniciranja u vremenu u kom živimo. Izvodio je studijske programe komunikologija, dizajn i engleski jezik. Studij je bio zasnovan na podsticajnom komuniciranju i aktivnom učenju u maloj grupi, u uslovima interaktivne akademske zajednice. Upravo ovakav pedagoški pristup činio je studij jedinstvenim i drugačijim od studija na pojedinim drugim ustanovama.

U našu visokoškolsku praksu Koledž je prvi unio brojne novine, kao što su nastava u grupama od deset do petnaest studenata, razgovor kao nastavni metod, aktivno učenje, anonimno ocjenjivanje, semestralno studentsko vrednovanje rada nastavnika, punopravno članstvo studenata u tijelima ustanove, jedinstveni modularni nastavni planovi sa jednosemestralnim predmetima, jednaki uslovi studija i dosljedna primjena istih pravila za sve. Pored toga, provjera znanja je uglavnom bila pismena i praktična, a radovi su bodovani prema kriterijima koje su nastavnici unaprijed donosili. Zahtjevi za prolaznu ocjenu bili su viši nego na većini drugih visokoškolskih ustanova (61 bod za prolaznu ocjenu, dok je drugdje obično 51 bod), a nastavni čas je trajao 50 minuta. Ravnopravnost sagovornika, učenje kroz razgovor i praktičnu primjenu i preispitivanje podataka, razvoj usmenog i pismenog izražavanja, čuvanje dostojanstva studenata i nastavnika i studij po istim uslovima za sve – temeljne su vrijednosti i nasljeđe Koledža.

Prva generacija komunikologa diplomirala je u školskoj 2003/2004. godini, a na Koledžu je studij završilo ukupno sedamnaest generacija studenata prvog ciklusa i jedna generacija studenata drugog ciklusa. Tokom dvadeset godina rada diplomiralo je 357 studenata. Diplomci Fakulteta i Koledža cijenjeni su i u zemlji i u inostranstvu. Uspješno rade u brojnim preduzećima, medijima, bankama, reklamnim agencijama, javnim ustanovama, državnoj upravi, diplomatskim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i obrazovnim ustanovama. Neki studenti završili su postdiplomske studije u zemlji i inostranstvu, a pojedini su i doktorirali.

Ulaganje u ljude i u humane uslove u kojima djeluju bila je strateška zadaća Koledža. Pored stvaranja akademskih radnih uslova, Koledž je ulagao i u obrazovni ambijent, knjige, časopise i nove obrazovne i komunikacijske tehnologije (između ostalog, Koledž je počeo izvoditi obrazovanje na daljinu 2007. godine za studente koji nisu mogli da pohađaju nastavu na Koledžu). Biblioteka je stalno dopunjavana novim izdanjima iz komunikologije, komunikoloških subdisciplina, engleskog jezika i lingvistike, iz umjetnosti i dizajna, kao i drugih oblasti koje se izučavaju ili istražuju na Koledžu, a redovno je primala i deset međunarodnih naučnih i stručnih časopisa iz tih oblasti (što je rijetkost i na mnogo većim i bogatijim visokoškolskim ustanovama u našoj zemlji). Prvih osam godina Koledž je radio u prostoru „Čajaveca“, na adresi Jovana Dučića 23a, a 2008. godine se preselio u vlastitu novu zgradu u Vojvođanskoj 2.

Međunarodni naučni komunikološki časopis Znakovi i poruke Koledž je pokrenuo 2007. godine. U časopisu su profesori i istraživači iz zemlje i inostranstva objavili brojne naučne radove o raznolikim pitanjima ljudskog komuniciranja iz komunikologije, književnosti, lingvistike, vizuelne umjetnosti i drugih oblasti. Koledž je 2016. godine organizovao i prvi međunarodni naučni skup „Komuniciranje između moći i slobode“, na kom su učestvovali neki od najpoznatijih svjetskih stručnjaka i profesora iz komunikologije.

Prema riječima osnivača prof. dr Aleksandra Bogdanića, „nismo bili profitni i nismo osnovani da zarađujemo novac, nego da stvorimo uslove za savremen, human i uspješan način studiranja“. Vrata Koledža su uvijek bila otvorena za one koji iskreno žele da izučavaju oblasti studija, bez obzira na materijalne mogućnosti pojedinih studenata. U svakoj upisnoj godini dodijeljivane su različite stipendije – ukupno preko 90 takvih stipendija. Za odlične učenike i odlične studente na Komunikološkom koledžu je, od 2010. godine, studij bio besplatan, a različita umanjenja školarine bila su omogućena članovima porodice naših studenata, diplomaca i osoblja, te djeci bez roditelja i djeci poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.

I na druge načine je pružen doprinos široj akademskoj i društvenoj zajednici. Komunikološki fakultet je 2004. godine, u okviru projekta Škola/Imela, organizovao besplatnu dvosemestralnu školu digitalnog novinarstva za studente novinarstva i komunikologije iz okruženja, kao i za novinare iz banjalučkih medija. Isto tako, Koledž je 2013. godine izveo projekat iz komunikološke pismenosti u vidu niza predavanja o različitim temama društvenog komuniciranja za učenike srednjih škola u banjalučkoj regiji. I biblioteka Fakulteta/Koledža je bila otvorena, bez naknade, za studente svih visokoškolskih ustanova u Banjaluci.

Kako osnivač prof. dr Aleksandar Bogdanić kaže, „mi smo nastali kao pokušaj da vratimo razgovor u obrazovanje, tamo gdje i pripada; da učenju vratimo radoznalost i ushićenost; da stvorimo ambijent za kritičko mišljenje i učenje kroz rad, ali i za blisku saradnju ljudi koji saosjećaju jedni s drugima i pokazuju razumijevanje prema saradnicima, klijentima i sugrađanima; da postanemo obrazovani ali i plemeniti“. Osnivač dalje ističe da su obrazovnu paradigmu najviše inspirisali pojedini pisci i filozofi, poput Džona Djuija, Paola Freirea, Nila Postmana i Lava Tolstoja.

Najvažniji cilj Koledža bio je da temeljne osobine i pedagošku filozofiju dalje razvija i time bogati, kako sveukupno obrazovno nasljeđe, tako i društvenu zajednicu stručnjacima koji su sposobni da se uspješno nose sa zahtjevima vremena u kome živimo. Bez obzira na prestanak rada, brojni diplomci pokazuju da je Koledž u tome i uspio.

I pored materijalnih poteškoća u radu, Koledž je sva raspoloživa sredstva ulagao u nastavni proces i tražio načine kako da nastavi s radom. Međutim, dalje smanjenje interesovanja za studij kakav se izvodi na Koledžu i pandemija virusa korona dodatno su onemogućili takve napore, a konačnoj odluci o prestanku rada je doprinijela i nepovoljna promjena regulacionog plana u okruženju gdje se nalazi zgrada Koledža.

Jedna studentica je svojevremeno rekla da joj je Komunikološki koledž vratio vjeru u ljudskost. Samo to je bio dovoljan razlog našeg postojanja.

Новогодишњи празници / Novogodišnji praznici

Академска служба не ради за вријеме празника, од 1. до 10. јануара 2021. године. Наредни радни дан је понедјељак, 11. јануар 2020. године.

Желимо вам срећне празнике и све најљепше у 2021. години!

***

Akademska služba ne radi za vrijeme blagdana, od 1. do 10. siječnja 2021. godine. Naredni radni dan je ponedjeljak, 11. siječanj 2020. godine.

Želimo vam sretne praznike i sve najljepše u 2021. godini!

Рад Колеџа / Rad Koledža

Сви испитни рокови у школској 2019/2020. години су завршени. У школској 2020/2021. години на Колеџу се не изводи настава и испити, а академска служба услуге пружа по најави. Молимо вас да нам се обратите ел. поштом (informacije@kfbl.edu.ba), или телефоном (051-321-200) од 10 до 12 сати, ако вам је потребна помоћ.
*
Svi ispitni rokovi u školskoj 2019/2020. godini su završeni. U školskoj 2020/2021. godini na Koledžu se ne izvodi nastava i ispiti, a akademska služba usluge pruža po najavi. Molimo vas da nam se obratite el. poštom (informacije@kfbl.edu.ba), ili telefonom (051-321-200) od 10 do 12 sati, ako vam je potrebna pomoć.

Љетни распуст / Ljetni raspust

Колеџ не ради за вријеме љетног распуста – од 13. јула до 9. августа 2020. године.

Ваше упите и захтјеве можете упутити на адресу informacije @kfbl.edu.ba, а одговор ћете добити након распуста.

Колеџ наставља с радом у понедјељак, 10. августа 2020. године.

*

Koledž ne radi za vrijeme ljetnog raspusta – od 13. jula do 9. avgusta 2020. godine.

Vaše upite i zahtjeve možete uputiti na adresu informacije @kfbl.edu.ba, a odgovor ćete dobiti nakon raspusta.

Koledž nastavlja s radom u ponedjeljak, 10. avgusta 2020. godine.

Конкурс за упис студената у школску 2020/2021. годину / Konkurs za upis studenata u školsku 2020/2021. godinu


КОНКУРС
за упис у школску 2020/2021. годину

o

Комуниколошки колеџ у Бањалуци расписао је конкурс за упис у школску 2020/2021. годину на сљедеће студијске програме и смјерове:

Студијски програм КОМУНИКОЛОГИЈА

смјер комуникологија – четворогодишњи студиј (240 ECTS)

смјер односи с јавношћу – трогодишњи студиј (180 ECTS)

Студијски програм ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

смјер енглески језик – трогодишњи и четворогодишњи студиј (180 и 240 ECTS)

Пријаве за упис

Пријаве за упис у првом уписном року могу се предати од понедјељка, 8. јуна, до петка, 3. јула 2020. године

Уз попуњени образац пријаве за упис, прилажу се:

 • Диплома о завршеној четверогодишњој средњој школи (ако је средња школа завршена у иностранству, потребно је рјешење о нострификацији дипломе)
 • Свједочанства из свих разреда средње школе
 • Родни лист
 • Копија личне карте
 • Признаница о уплаћеној накнади за пријемни испит у износу од 30 КМ (уплата се врши на банковни рачун 567-162-11000688-03 – Сбербанк, или на благајни Колеџа).

Документа морају бити оригинали или овјерене копије.

Пријава, документа и признаница могу се предати у академску службу у времену од 10 до 12 сати, а могу се послати и електронском или препорученом поштом на адресу Колеџа.

Пријемни испити

Пријемни испити ће се одржати у петак, 3. јула, у 12 сати. Испити трају око 90 минута.

а) Пријемни испит за студијски програм комуникологија састоји се из теста општег културолошког знања, слободног писменог састава на једну од заданих тема и разговора.

б) Пријемни испит за студијски програм енглески језик састоји се из граматичког теста из енглеског језика, слободног писменог састава на енглеском језику на једну од заданих тема и разговора.

На пријемном испиту кандидат може освојити до 50 бодова. Да би стекао право уписа, кандидат мора освојити најмање 15 бодова, односно 30 бодова за ванредни студиј енглеског језика.

Резултати пријемних испита биће објављени у понедјељак, 6. јула, у 9 сати.

Упис на студиј

Упис на студиј у првом уписном року је од 6. до 10. јула, у периоду од 10 до 12 сати.

На студиј се могу уписати кандидати који стекну право уписа у оквиру броја који Колеџ уписује на поједине студијске програме и који у наведеном року за упис поднесу: уписну пријаву, признаницу о уплаћеној школарини за први семестар и четири фотографије величине 5×6 цм.

Школарина се плаћа семестрално, а може се плаћати и у ратама.

Врсте студија

Студијски програми се изводе као редован и ванредан студиј.

Бесплатан упис и студиј

Прву годину студија на Колеџу могу уписати без плаћања школарине сви одлични матуранти – кандидати за упис на студиј који испуњавају сљедеће услове:

 • да су завршили сва четири разреда средње школе одличним успјехом, са просјеком оцјена у сваком разреду 4,5 или више
 • да су се пријавили за упис на редован студиј и поднијели молбу за бесплатан упис,
 • да су завршили средњу школу школске 2019/2020. године,
 • да не подносе захтјев за препис и признавање предмета или студија са друге високошколске установе, при пријављивању за упис или у току студија,
 • да положе пријемни испит.

Студенти који се упишу као одлични матуранти имаће бесплатан студиј и у наставку школовања ако у сваком семестру студија буду имали одличан успјех, односно просјек оцјена из свих предмета у семестру 9,5 или више.

Остале стипендије, попусти на школарину и олакшице.

Упис без пријемног испита и признавање предмета са другог студија

Кандидати који су положили пријемни испит на еквивалентним студијским програмима на другим лиценцираним високошколским установама у БиХ не морају да полажу пријемни испит на Колеџу. Бодови ће им се, уз приложену потврду о положеном пријемном испиту, прихватити као бодови са пријемног испита на Колеџу.

Кандидати који се преписују са сродних студијских програма са других лиценцираних високошколских установа такође не полажу пријемни испит. Пријемни испит ће им се признати на основу доказа о статусу студента.

На Колеџ се могу преписати студенти који похађају исти или еквивалентан студијски програм на другим лиценцираним високошколским установама, ако такви студенти испуњавају услове за препис и ако Колеџ у том тренутку има услове и капацитете за њихов студиј. Такви кандидати, уз пријаву за упис и горе наведена документа, подносе и:

 • Молбу за признавање положених еквивалентних предмета
 • Увјерење о положеним предметима
 • Званичне (овјерене) описе/програме еквивалентних предмета
 • Званични студијски програм или наставни план
 • Накнаду за признавање предмета у износу од 150 КМ.

Признавање еквивалентних предмета врши се по процедури за препис и признавање предмета.

Напомена: Минималан број за упис на прву годину студија је 15 кандидата по смјеру – заједно и на редовном и на ванредном студију. Ако се на одређени смјер пријави мањи број кандидата, Колеџ може да одлучи да не врши упис на тај смјер.

***

KONKURS
za upis u školsku 2020/2021. godinu

o

Komunikološki koledž u Banjaluci raspisao je konkurs za upis u školsku 2020/2021. godinu na sljedeće studijske programe i smjerove:

Studijski program KOMUNIKOLOGIJA

smjer komunikologija – četvorogodišnji studij (240 ECTS)
smjer odnosi s javnošću – trogodišnji studij (180 ECTS)

Studijski program ENGLESKI JEZIK

smjer engleski jezik – trogodišnji i četvorogodišnji studij (180 i 240 ECTS)

Prijave za upis

Prijave za upis u prvom upisnom roku mogu se predati od ponedjeljka, 8. juna, do petka, 3. jula 2020. godine

Uz popunjeni obrazac prijave za upis, prilažu se:

 • Diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (ako je srednja škola završena u inostranstvu, potrebno je rješenje o nostrifikaciji diplome)
 • Svjedočanstva iz svih razreda srednje škole
 • Rodni list
 • Kopija lične karte
 • Priznanica o uplaćenoj naknadi za prijemni ispit u iznosu od 30 KM (uplata se vrši na bankovni račun 567-162-11000688-03 – Sberbank, ili na blagajni Koledža).

Dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Prijava, dokumenta i priznanica mogu se predati u akademsku službu u vremenu od 10 do 12 sati, a mogu se poslati i elektronskom ili preporučenom poštom na adresu Koledža.

Prijemni ispiti

Prijemni ispiti će se održati u petak, 3. jula, u 12 sati. Ispiti traju oko 90 minuta.

a) Prijemni ispit za studijski program komunikologija sastoji se iz testa opšteg kulturološkog znanja, slobodnog pismenog sastava na jednu od zadanih tema i razgovora.

b) Prijemni ispit za studijski program engleski jezik sastoji se iz gramatičkog testa iz engleskog jezika, slobodnog pismenog sastava na engleskom jeziku na jednu od zadanih tema i razgovora.

Na prijemnom ispitu kandidat može osvojiti do 50 bodova. Da bi stekao pravo upisa, kandidat mora osvojiti najmanje 15 bodova, odnosno 30 bodova za vanredni studij engleskog jezika.

Rezultati prijemnih ispita biće objavljeni u ponedjeljak, 6. jula, u 9 sati.

Upis na studij

Upis na studij u prvom upisnom roku je od 6. do 10. jula, u periodu od 10 do 12 sati.

Na studij se mogu upisati kandidati koji steknu pravo upisa u okviru broja koji Koledž upisuje na pojedine studijske programe i koji u navedenom roku za upis podnesu: upisnu prijavu, priznanicu o uplaćenoj školarini za prvi semestar i četiri fotografije veličine 5×6 cm.

Školarina se plaća semestralno, a može se plaćati i u ratama.

Vrste studija

Studijski programi se izvode kao redovan i vanredan studij.

Besplatan upis i studij

Prvu godinu studija na Koledžu mogu upisati bez plaćanja školarine svi odlični maturanti – kandidati za upis na studij koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su završili sva četiri razreda srednje škole odličnim uspjehom, sa prosjekom ocjena u svakom razredu 4,5 ili više
 • da su se prijavili za upis na redovan studij i podnijeli molbu za besplatan upis,
 • da su završili srednju školu školske 2018/2019. godine,
 • da ne podnose zahtjev za prepis i priznavanje predmeta ili studija sa druge visokoškolske ustanove, pri prijavljivanju za upis ili u toku studija,
 • da polože prijemni ispit.

Studenti koji se upišu kao odlični maturanti imaće besplatan studij i u nastavku školovanja ako u svakom semestru studija budu imali odličan uspjeh, odnosno prosjek ocjena iz svih predmeta u semestru 9,5 ili više.

Ostale stipendije, popusti na školarinu i olakšice.

Upis bez prijemnog ispita i priznavanje predmeta sa drugog studija

Kandidati koji su položili prijemni ispit na ekvivalentnim studijskim programima na drugim licenciranim visokoškolskim ustanovama u BiH ne moraju da polažu prijemni ispit na Koledžu. Bodovi će im se, uz priloženu potvrdu o položenom prijemnom ispitu, prihvatiti kao bodovi sa prijemnog ispita na Koledžu.

Kandidati koji se prepisuju sa srodnih studijskih programa sa drugih licenciranih visokoškolskih ustanova takođe ne polažu prijemni ispit. Prijemni ispit će im se priznati na osnovu dokaza o statusu studenta.

Na Koledž se mogu prepisati studenti koji pohađaju isti ili ekvivalentan studijski program na drugim licenciranim visokoškolskim ustanovama, ako takvi studenti ispunjavaju uslove za prepis i ako Koledž u tom trenutku ima uslove i kapacitete za njihov studij. Takvi kandidati, uz prijavu za upis i gore navedena dokumenta, podnose i:

 • Molbu za priznavanje položenih ekvivalentnih predmeta
 • Uvjerenje o položenim predmetima
 • Zvanične (ovjerene) opise/programe ekvivalentnih predmeta
 • Zvanični studijski program ili nastavni plan
 • Naknadu za priznavanje predmeta u iznosu od 150 KM.

Priznavanje ekvivalentnih predmeta vrši se po proceduri za prepis i priznavanje predmeta.

Napomena: Minimalan broj za upis na prvu godinu studija je 15 kandidata po smjeru – zajedno i na redovnom i na vanrednom studiju. Ako se na određeni smjer prijavi manji broj kandidata, Koledž može da odluči da ne vrši upis na taj smjer.

Наставак рада Колеџа / Nastavak rada Koledža

Комуниколошки колеџ наставља с радом, односно почиње с поновним радом и у просторијама Колеџа, од сриједе, 13. 05. 2020. године. Академска служба ради од 10 до 12 сати.

Молимо све посјетиоце да, у складу с упутама надлежних установа, при доласку и боравку на Колеџу носе заштитну маску на лицу и рукавице.

Све информације о студију и услугама Колеџа могу се добити и телефоном (051-321-200), као и ел. поштом (informacije@kfbl.edu.ba).

Захтјеви се могу поднијети и ел. поштом.

***

Komunikološki koledž nastavlja s radom, odnosno počinje s ponovnim radom i u prostorijama Koledža, od srijede, 13. 05. 2020. godine. Akademska služba radi od 10 do 12 sati.

Molimo sve posjetioce da, u skladu s uputama nadležnih ustanova, pri dolasku i boravku na Koledžu nose zaštitnu masku na licu i rukavice.

Sve informacije o studiju i uslugama Koledža mogu se dobiti i telefonom (051-321-200), kao i el. poštom (informacije@kfbl.edu.ba).

Zahtjevi se mogu podnijeti i el. poštom.

Привремени прекид рада Колеџа / Privremeni prekid rada Koledža

28. 04. 2020.
У складу с Одлуком Републичког штаба за ванредне ситуације о продужењу прекида рада образовних установа на период од 14 дана, Комуниколошки колеџ неће радити до 11. 05. 2020. године.

У вријеме нерадних дана у хитним случајевима се можете обратити академској служби ел. поштом на informacije@kfbl.edu.ba.

*

U skladu s Odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije o produženju prekida rada obrazovnih ustanova na period od 14 dana, Komunikološki koledž neće raditi do 11. 05. 2020. godine.

U vrijeme neradnih dana u hitnim slučajevima se možete obratiti akademskoj službi el. poštom na informacije@kfbl.edu.ba.

***

14. 04. 2020.
У складу с Одлуком Републичког штаба за ванредне ситуације о продужењу прекида рада образовних установа на период од 14 дана, Комуниколошки колеџ неће радити до 27. 04. 2020. године.

У вријеме нерадних дана у хитним случајевима се можете обратити академској служби ел. поштом на informacije@kfbl.edu.ba.

*

U skladu s Odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije o produženju prekida rada obrazovnih ustanova na period od 14 dana, Komunikološki koledž neće raditi do 27. 04. 2020. godine.

U vrijeme neradnih dana u hitnim slučajevima se možete obratiti akademskoj službi el. poštom na informacije@kfbl.edu.ba.

***

30. 03. 2020.
У складу с Одлуком Републичког штаба за ванредне ситуације о продужењу прекида рада образовних установа на период од 14 дана, Комуниколошки колеџ неће радити до 13. 04. 2020. године.

У вријеме нерадних дана у хитним случајевима се можете обратити академској служби ел. поштом на informacije@kfbl.edu.ba.

*

U skladu s Odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije o produženju prekida rada obrazovnih ustanova na period od 14 dana, Komunikološki koledž neće raditi do 13. 04. 2020. godine.

U vrijeme neradnih dana u hitnim slučajevima se možete obratiti akademskoj službi el. poštom na informacije@kfbl.edu.ba.

***
11. 03. 2020.
У складу с Одлуком Владе Републике Српске о прекиду рада образовних установа на период од 21 дан, Комуниколошки колеџ неће радити од 11. до 31. 03. 2020. године.

У вријеме нерадних дана у хитним случајевима се можете обратити академској служби ел. поштом на informacije@kfbl.edu.ba.

*

U skladu s Odlukom Vlade Republike Srpske o prekidu rada obrazovnih ustanova na period od 21 dan, Komunikološki koledž neće raditi od 11. do 31. 03. 2020. godine.

U vrijeme neradnih dana u hitnim slučajevima se možete obratiti akademskoj službi el. poštom na informacije@kfbl.edu.ba.

Новогодишњи празници / Novogodišnji praznici

Комуниколошки колеџ не ради за вријеме празника, од 1. до 9. јануара 2020. године, у складу с академским календаром за шк. 2019/2020. годину.

Колеџ наставља с радом у петак, 10. јануара 2020. године.

Свим студентима, особљу и дипломцима Колеџа, будућим студентима и пословним сарадницима, као и свим члановима високошколске академске заједнице желимо срећне празнике и све најљепше у 2020. години!

***

Komunikološki koledž ne radi za vrijeme blagdana, od 1. do 9. siječnja 2020. godine, u skladu s akademskim kalendarom za šk. 2019/2020. godinu.

Koledž nastavlja s radom u petak, 10. siječnja 2020. godine.

Svim studentima, osoblju i diplomcima Koledža, budućim studentima i poslovnim saradnicima, kao i svim članovima visokoškolske akademske zajednice želimo sretne praznike i sve najljepše u 2020. godini!

Радно вријеме академске службе / Radno vrijeme akademske službe

Од уторка 1. 10. 2019. године академска служба ће радити у периоду од 10 до 12 сати.

*

Od utorka 1. 10. 2019. godine akademska služba će raditi u periodu od 10 do 12 sati.

Конкурс за упис студената у школску 2019/2020. годину / Konkurs za upis studenata u školsku 2019/2020. godinu

КОНКУРС

за упис у школску 2019/2020. годину

Комуниколошки колеџ у Бањалуци расписао је конкурс за упис у школску 2019/2020. годину на сљедеће студијске програме и смјерове:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ КОМУНИКОЛОГИЈА
смјер комуникологија – четворогодишњи студиј (240 ECTS)
смјеродноси с јавношћу– трогодишњи студиј (180 ECTS)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
смјер енглески језик – трогодишњи и четворогодишњи студиј (180 и 240 ECTS)

ПРИЈАВЕ ЗА УПИС

Пријаве за упис у трећем уписном року могу се предати од понедјељка, 9. септембра, до петка, 18. октобра 2019. године.

Уз попуњени образац пријаве за упис, прилажу се:

 • Диплома о завршеној четверогодишњој средњој школи (ако је средња школа завршена у иностранству, потребно је рјешење о нострификацији дипломе)
 • Свједочанства из свих разреда средње школе
 • Родни лист
 • Копија личне карте
 • Признаница о уплаћеној накнади за пријемни испит у износу од 30 КМ (уплата се врши на банковни рачун 567-162-11000688-03 – Сбербанк, или на благајни Колеџа).

Документа морају бити оригинали или овјерене копије.

Пријава, документа и признаница могу се предати у академску службу у времену од 9 до 13 сати или послати препорученом поштом на адресу Колеџа.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ

Пријемни испити ће се одржавати периодично, а најкасније у петак, 18. октобра, у 12 сати. Испити трају око 90 минута.

а) Пријемни испит за студијски програм комуникологија састоји се из теста општег културолошког знања, слободног писменог састава на једну од заданих тема и разговора.

б) Пријемни испит за студијски програм енглески језик састоји се из граматичког теста из енглеског језика, слободног писменог састава на енглеском језику на једну од заданих тема и разговора.

На пријемном испиту кандидат може освојити до 50 бодова. Да би стекао право уписа, кандидат мора освојити најмање 15 бодова, односно 30 бодова за ванредни студиј енглеског језика.

Резултати пријемних испита биће саопштени кандидатима након пријемног испита.

УПИС НА СТУДИЈ

Упис на студиј у трећем уписном року је до 31. октобра, у периоду од 9 до 13 сати.

На студиј се могу уписати кандидати који стекну право уписа у оквиру броја који Колеџ уписује на поједине студијске програме и који у наведеном року за упис поднесу: уписну пријаву, признаницу о уплаћеној школарини за први семестар и четири фотографије величине 5×6 цм.

Школарина се плаћа семестрално, а може се плаћати и у ратама.

ВРСТЕ СТУДИЈА

Студијски програми се изводе као редован и ванредан студиј.

БЕСПЛАТАН УПИС И СТУДИЈ

Прву годину студија на Колеџу могу уписати без плаћања школарине сви одлични матуранти – кандидати за упис на студиј који испуњавају сљедеће услове:

 • да су завршили сва четири разреда средње школе одличним успјехом, са просјеком оцјена у сваком разреду 4,5 или више
 • да су се пријавили за упис на редован студиј и поднијели молбу за бесплатан упис,
 • да су завршили средњу школу школске 2018/2019. године,
 • да не подносе захтјев за препис и признавање предмета или студија са друге високошколске установе, при пријављивању за упис или у току студија,
 • да положе пријемни испит.

Студенти који се упишу као одлични матуранти имаће бесплатан студиј и у наставку школовања ако у сваком семестру студија буду имали одличан успјех, односно просјек оцјена из свих предмета у семестру 9,5 или више.

Остале стипендије, попусти на школарину и олакшице.

УПИС БЕЗ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕДМЕТА СА ДРУГОГ СТУДИЈА

Кандидати који су положили пријемни испит на еквивалентним студијским програмима на другим лиценцираним високошколским установама у БиХ не морају да полажу пријемни испит на Колеџу. Бодови ће им се, уз приложену потврду о положеном пријемном испиту, прихватити као бодови са пријемног испита на Колеџу.

Кандидати који се преписују са сродних студијских програма са других лиценцираних високошколских установа такође не полажу пријемни испит. Пријемни испит ће им се признати на основу доказа о статусу студента.

На Колеџ се могу преписати студенти који похађају исти или еквивалентан студијски програм на другим лиценцираним високошколским установама, ако такви студенти испуњавају услове за препис и ако Колеџ у том тренутку има услове и капацитете за њихов студиј. Такви кандидати, уз пријаву за упис и горе наведена документа, подносе и:

 • Молбу за признавање положених еквивалентних предмета
 • Увјерење о положеним предметима
 • Званичне (овјерене) описе/програме еквивалентних предмета
 • Званични студијски програм или наставни план
 • Накнаду за признавање предмета у износу од 150 КМ.

Признавање еквивалентних предмета врши се по процедури за препис и признавање предмета.

Напомена: Минималан број за упис на прву годину студија је 15 кандидата по смјеру – заједно и на редовном и на ванредном студију. Ако се на одређени смјер пријави мањи број кандидата, Колеџ може да одлучи да не врши упис на тај смјер.

***

KONKURS

za upis u školsku 2019/2020. godinu

Komunikološki koledž u Banjaluci raspisao je konkurs za upis u školsku 2019/2020. godinu na sljedeće studijske programe i smjerove:

STUDIJSKI PROGRAM KOMUNIKOLOGIJA
smjer komunikologija – četvorogodišnji studij (240 ECTS)
smjer odnosi s javnošću– trogodišnji studij (180 ECTS)

STUDIJSKI PROGRAM ENGLESKI JEZIK
smjer engleski jezik – trogodišnji i četvorogodišnji studij (180 i 240 ECTS)

PRIJAVE ZA UPIS

Prijave za upis u drugom upisnom roku mogu se predati od ponedjeljka, 9. septembra, do petka, 18. oktobra 2019. godine.

Uz popunjeni obrazac prijave za upis, prilažu se:

 • Diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (ako je srednja škola završena u inostranstvu, potrebno je rješenje o nostrifikaciji diplome)
 • Svjedočanstva iz svih razreda srednje škole
 • Rodni list
 • Kopija lične karte
 • Priznanica o uplaćenoj naknadi za prijemni ispit u iznosu od 30 KM (uplata se vrši na bankovni račun 567-162-11000688-03 – Sberbank, ili na blagajni Koledža).

Dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Prijava, dokumenta i priznanica mogu se predati u akademsku službu u vremenu od 9 do 13 sati ili poslati preporučenom poštom na adresu Koledža.

PRIJEMNI ISPITI

Prijemni ispiti će se održavati periodično, a najkasnije u petak, 18. oktobra, u 12 sati. Ispiti traju oko 90 minuta.

a) Prijemni ispit za studijski program komunikologijasastoji se iz testa opšteg kulturološkog znanja, slobodnog pismenog sastava na jednu od zadanih tema i razgovora.

b) Prijemni ispit za studijski program engleski jeziksastoji se iz gramatičkog testa iz engleskog jezika, slobodnog pismenog sastava na engleskom jeziku na jednu od zadanih tema i razgovora.

Na prijemnom ispitu kandidat može osvojiti do 50 bodova. Da bi stekao pravo upisa, kandidat mora osvojiti najmanje 15 bodova, odnosno 30 bodova za vanredni studij engleskog jezika.

Rezultati prijemnih ispita biće saopšteni kandidatima nakon prijemnog ispita.

UPIS NA STUDIJ

Upis na studij u trećem upisnom roku je do 31. oktobra, u periodu od 9 do 13 sati.

Na studij se mogu upisati kandidati koji steknu pravo upisa u okviru broja koji Koledž upisuje na pojedine studijske programe i koji u navedenom roku za upis podnesu: upisnu prijavu, priznanicu o uplaćenoj školarini za prvi semestar i četiri fotografije veličine 5×6 cm.

Školarina se plaća semestralno, a može se plaćati i u ratama.

VRSTE STUDIJA

Studijski programi se izvode kao redovan i vanredan studij.

BESPLATAN UPIS I STUDIJ

Prvu godinu studija na Koledžu mogu upisati bez plaćanja školarine svi odlični maturanti – kandidati za upis na studij koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su završili sva četiri razreda srednje škole odličnim uspjehom, sa prosjekom ocjena u svakom razredu 4,5 ili više
 • da su se prijavili za upis na redovan studij i podnijeli molbu za besplatan upis,
 • da su završili srednju školu školske 2018/2019. godine,
 • da ne podnose zahtjev za prepis i priznavanje predmeta ili studija sa druge visokoškolske ustanove, pri prijavljivanju za upis ili u toku studija,
 • da polože prijemni ispit.

Studenti koji se upišu kao odlični maturanti imaće besplatan studij i u nastavku školovanja ako u svakom semestru studija budu imali odličan uspjeh, odnosno prosjek ocjena iz svih predmeta u semestru 9,5 ili više.

Ostale stipendije, popusti na školarinu i olakšice.

UPIS BEZ PRIJEMNOG ISPITA I PRIZNAVANjE PREDMETA SA DRUGOG STUDIJA

Kandidati koji su položili prijemni ispit na ekvivalentnim studijskim programima na drugim licenciranim visokoškolskim ustanovama u BiH ne moraju da polažu prijemni ispit na Koledžu. Bodovi će im se, uz priloženu potvrdu o položenom prijemnom ispitu, prihvatiti kao bodovi sa prijemnog ispita na Koledžu.

Kandidati koji se prepisuju sa srodnih studijskih programa sa drugih licenciranih visokoškolskih ustanova takođe ne polažu prijemni ispit. Prijemni ispit će im se priznati na osnovu dokaza o statusu studenta.

Na Koledž se mogu prepisati studenti koji pohađaju isti ili ekvivalentan studijski program na drugim licenciranim visokoškolskim ustanovama, ako takvi studenti ispunjavaju uslove za prepis i ako Koledž u tom trenutku ima uslove i kapacitete za njihov studij. Takvi kandidati, uz prijavu za upis i gore navedena dokumenta, podnose i:

 • Molbu za priznavanje položenih ekvivalentnih predmeta
 • Uvjerenje o položenim predmetima
 • Zvanične (ovjerene) opise/programe ekvivalentnih predmeta
 • Zvanični studijski program ili nastavni plan
 • Naknadu za priznavanje predmeta u iznosu od 150 KM.

Priznavanje ekvivalentnih predmeta vrši se po proceduri za prepis i priznavanje predmeta.

Napomena: Minimalan broj za upis na prvu godinu studija je 15 kandidata po smjeru – zajedno i na redovnom i na vanrednom studiju. Ako se na određeni smjer prijavi manji broj kandidata, Koledž može da odluči da ne vrši upis na taj smjer.