Naši diplomci u inostranstvu

Naši studenti i diplomci u toku studija, ili nakon završetka studija na Koledžu, upisuju i završavaju semestre ili cjelokupne postdiplomske studije širom svijeta. Predmeti, ocjene i diplome koje su pohađali i stekli na Koledžu cijene se i priznaju u SAD, Velikoj Britaniji, Australiji i drugdje. Naravno, studij na Koledžu ih dobro priprema i za posao u inostranstvu. Predstavljamo vam neke takve studente.

Maja Arsić

Maja Arsić

Maja Arsić je diplomirala na smjeru komunikologije na Komunikološkom fakultetu u Banjaluci. Ubrzo nakon završetka studija zaposlila se u Unikredit banci u Banjaluci. Nakon nekoliko godina je napredovala do funkcije saradnice za kadrovske poslove u ovoj banci u Bolonji u Italiji, a zatim do voditeljke za obuku zaposlenih u istoj banci u Minhenu u Njemačkoj.

Ivana Levi

Ivana Levi

Ivana Levi je četvrtu godinu studija pohađala na Univerzitetu u Misisipiju, SAD, a diplomirala na Komunikološkom fakultetu u Banjaluci. Ivana Levi je radila za Vladu RS, bila je ambasadorka BiH u Izraelu, a sada je savjetnica predsjednika Vlade RS za međunarodne odnose.
„Kada sam otišla na Univerzitet u Misisipiju, iznenadila sam se da mi je tamo na studiju komunikologije sve bilo poznato. Radili su ono što smo i mi radili, u sve sam bila upućena i mogla sam lako da pohađam sve predmete. Naravno, tamo su mi priznali sve što sam pohađala na Komunikološkom. Kad sam se vratila na Komunikološki, isto tako, svi predmeti koje sam položila na Univerzitetu u Misisipiju bili su mi priznati!“

Danijela Lukić

Danijela Lukić

Danijela Lukić je diplomirala komunikologiju na Komunikološkom fakultetu u Banjaluci. Nakon toga je upisala i završila magistarski studij komunikologije na Univerzitetu u Bedfordširu u Velikoj Britaniji. Potom je radila kao saradnik za marketing u Londonu. Zatim je završila doktorski studij iz komunikologije na Univerzitetu u Tuzli. Na Komunikološkom koledžu u Banjaluci izvodi predmete iz uže naučne oblasti komunikologija. Radi kao portparol u Zavodu za transfuzijsku medicinu RS.

Milan Mandić

Milan Mandić

Milan Mandić je završio studij komunikologije na Komunikološkom fakultetu u Banjaluci. Na Univerzitetu u Bedfordširu u Velikoj Britaniji magistrirao je iz oblasti dizajna i internetskih tehnologija. Zaposlen je u preduzeću Lanako kao dizajner obrazovnih softvera.

Ivana Korajlić

Ivana Korajlić

Ivana Korajlić je diplomirala komunikologiju na Komunikološkom fakultetu u Banjaluci. Zatim je magistrirala komunikologiju na Univerzitetu u Zapadnom Londonu u Velikoj Britaniji. Sada radi kao menadžer za odnose s javnošću u organizaciji Transparency International BiH.

Vojislav Milanović

Vojislav Milanović

Vojislav Milanović je završio studij multimedijalnog dizajna na Komunikološkom koledžu u Banjaluci. Radi kao multimedijalni dizajner u preduzeću Optix Digital Pictures u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Dragana Malić

Dragana Malić

Dragana Malić je završila studij komunikologije na Komunikološkom fakultetu u Banjaluci. Magistrirala je međunarodne ekonomske odnose na Univerzitetu u Sidneju u Australiji. Radi u Sidneju u preduzeću SLR Consulting kao saradnica za kadrovske poslove.

Goran Milovanović

Goran Milovanović

Goran Milovanović je završio studij multimedijalnog dizajna na Komunikološkom koledžu u Banjaluci. Zaposlen je u preduzeću Infomedia u Beču kao veb-dizajner.