Рад Колеџа / Rad Koledža

Сви испитни рокови у школској 2019/2020. години су завршени. У школској 2020/2021. години на Колеџу се не изводи настава и испити, а академска служба услуге пружа по најави. Молимо вас да нам се обратите ел. поштом (informacije@kfbl.edu.ba), или телефоном (051-321-200) од 10 до 12 сати, ако вам је потребна помоћ.
*
Svi ispitni rokovi u školskoj 2019/2020. godini su završeni. U školskoj 2020/2021. godini na Koledžu se ne izvodi nastava i ispiti, a akademska služba usluge pruža po najavi. Molimo vas da nam se obratite el. poštom (informacije@kfbl.edu.ba), ili telefonom (051-321-200) od 10 do 12 sati, ako vam je potrebna pomoć.