Licenca i akreditacija

Licenca

Važeću dozvolu za rad i početnu akreditaciju Ministarstvo prosvjete i kulture dodijelilo je Koledžu 2007godine. Koledž je licenciran kao visoka škola koja može da izvodi akademski studij prvog ciklusa na tri studijska programa: Komunikologija, Engleski jezik i Dizajn.

Prvu licencu, odnosno rješenje o ispunjenosti uslova za rad, Komunikološki fakultet u Banjaluci dobio je 17. avgusta 2000. godine. Ovo rješenje je izdalo Ministarstvo prosvjete Republike Srpske.

Licenca je dozvola za rad, odnosno dokaz o ispunjenosti zakonskih uslova za rad kao visokoškolska ustanova.

Akreditacija

Komunikološki koledž u Banjaluci akreditovan je 19. marta 2014. godine. Uvjerenje o akreditaciji dodijelila je Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Akreditacija je potvrda o kvalitetu rada, odnosno o ispunjenosti mjerila kvaliteta koje propisuju agencije za akreditaciju.