15 година Комуниколошког колеџа у Бањалуци

Ове године Комуниколошки колеџ у Бањалуци обиљежава петнаест година рада.

Комуниколошки колеџ у Бањалуци најстарија је самостална високошколска установа Босни и Херцеговини. Почео је с радом 2000. године као Комуниколошки факултет у Бањалуци.

Комуниколошки колеџ у Бањалуци је релиценцирана и акредитована високошколска установа и послује непрофитно.

На Колеџу се изводи академски студиј првог циклуса на студијским програмима комуникологија, енглески језик и дизајн. Студиј на Колеџу заснован је на подстицајном комуницирању и активном учењу у малој групи, у условима интерактивне академске заједнице. Управо овакав педагошки приступ чини такав студиј јединственим и другачијим од студија на другим установама.

Колеџ ће обиљежити петнаест година рада скуповима, културним збивањима, публикацијама и конкурсом за најбоље радове студената и дипломаца поводом овог јубилеја.

Поводом петнаест година рада, Колеџ је, између осталог, припремио и посебне погодности за све чланове академске заједнице, а посебно за нове студенте.

За петнаести рођендан Колеџа сви будући студенти прве године добијају веома вриједан поклон – најновији ајпед.

Поред тога, сви нови студенти који су средњу школу завршили одличним успјехом имају бесплатан упис и студиј у првој години, као и у наредним годинама ако задрже одличан успјех.

Исто тако, дјеца самохраних родитеља, без родитеља и дјеца погинулих бораца и војних инвалида рата, те чланови породице студената и дипломаца Колеџа имају стални попуст на школарину од 25%.

Ове године Колеџ уписује студенте на четверогодишње смјерове комуникологија и енглески језик, као и на трогодишње смјерове односи с јавношћу, новинарство и мултимедијални дизајн.