Prepis sa druge visokoškolske ustanove

A ko želite da se prepišete sa srodnih studijskih programa sa drugih licenciranih visokoškolskih ustanova ne morate da polažete prijemni ispit. Prijemni ispit će vam biti priznat na osnovu dokaza o statusu studenta (uvjerenje ili potvrda o statusu studenta na drugoj ustanovi). Isto tako, ako ste položili prijemni ispit na ekvivalentnim studijskim programima na drugim licenciranim visokoškolskim ustanovama u BiH ne morate ponovo polagati prijemni ispit na Koledžu. Bodovi će vam se, uz priloženu potvrdu o položenom prijemnom ispitu, prihvatiti kao bodovi sa prijemnog ispita na Koledžu. I u jednom i u drugom slučaju, dovoljno je predati prijavu za upis, dokaz o statusu studenta ili položenom prijemnom ispitu na drugoj ustanovi, kao i ostala dokumenta koja idu uz prijavu za upis.