Entries by kfbl

Konkurs za upis studenata u školsku 2017/2018. godinu

KONKURS za upis u školsku 2017/2018. godinu Komunikološki koledž u Banjaluci raspisao je konkurs za upis u školsku 2017/2018. godinu na sljedeće studijske programe i smjerove: STUDIJSKI PROGRAM KOMUNIKOLOGIJA smjer komunikologija – četvorogodišnji studij (240 ECTS)  smjer odnosi s javnošću – trogodišnji studij (180 ECTS) smjer multimedijalno novinarstvo – trogodišnji studij (180 ECTS) STUDIJSKI PROGRAM ENGLESKI JEZIK smjer engleski jezik – trogodišnji […]

Ljetni raspust

Koledž ne radi za vrijeme ljetnog raspusta – od 10. jula do 6. avgusta 2017. godine – u skladu s akademskim kalendarom za šk. 2016/2017. godinu. Sve informacije o upisu na studij možete pronaći na stranicama za buduće studente. Koledž nastavlja s radom u ponedjeljak, 7. avgusta 2017. godine.

Ognjen Radović doktorirao na Univerzitetu umetnosti u Beogradu

Ognjen Radović, naš nastavnik na užoj naučnoj oblasti komunikologija, na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu je odbranio doktorsku disertaciju na temu „Uloga programskog menadžmenta elektronskih medija u reprezentaciji različitosti“. Odbrana je održana u srijedu 28. juna 2017. godine pred komisijom koju su činili prof. dr Milena Dragičević Šešić, prof. dr Nikola Maričić, prof. […]