Лиценца и акредитација

К

омуниколошки колеџ у Бањалуци акредитован је 19. марта 2014. године. Увјерење о акредитацији додијелила је Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске, која је донијела и допунско рјешење о акредитацији 2019. године.

Акредитација је потврда о квалитету рада, односно о испуњености мјерила квалитета које прописију агенције за акредитацију.