Лиценца и акредитација

К

омуниколошки колеџ у Бањалуци акредитован је 19. марта 2014. године. Увјерење о акредитацији додијелила је Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске, која је донијела и допунско рјешење о акредитацији 2019. године.

Акредитација је потврда о квалитету рада, односно о испуњености мјерила квалитета које прописију агенције за акредитацију.

Почетну акредитацију Колеџ је добио 2007. године, на основу члана 61. Оквирног закона о високом образовању, по коме су постојеће високошколске установе у БиХ добиле привремену акредитацију.

Исто тако, Колеџ је 2008. године уписан у Регистар високошколских установа при Министарству просвјете и културе Републике Српске. На основу члана 26. Закона о високом образовању из 2010. године, високошколске установе уписане у Регистар имале су почетну акредитацију.