Razgovor o knjizi „Razmatranje novinarskog diskursa i teorije medija: uvod u teoriju novinarnosti“

Komunikološki koledž u Banjaluci organizuje razgovor o knjizi Razmatranje novinarskog diskursa i teorije medija: uvod u teoriju novinarnosti autora Aleksandra Bogdanića. O knjizi ćemo razgovarati u četvrtak 6. jula 2017. godine s početkom u 19 sati na Koledžu, ul. Vojvođanska 2. Pozivamo vas da nam se pridružite.

Ova knjiga predstavlja komunikološki pristup istraživanju i tumačenju novinarskog diskursa i novinarstva kao posredovanog javnog komuniciranja. Ishodište ovog pristupa sadržano je u predstavljanju „teorije novinarnosti“, autorovog načina tumačenja novinarskog diskursa i vrednovanja novinarstva kao oblika javnog komuniciranja.

U uvodnom dijelu objašnjava se razvoj diskurzivnog, odnosno komunikološkog pristupa novinarstvu. U istorijskom osvrtu na novinarski diskurs razmatraju se različiti načini na koje je čovjek zadovoljavao svoju potrebu za viješću, kao i različiti oblici i sadržaji koje je vijest poprimala, sve do konstituisanja vijesti kao robe i novinarstva kao zanimanja i privredne grane, ali i, s jedne strane, javnog dobra i, s druge strane, oruđa moći. U poglavlju o teorijskom poimanju posredovanog javnog komuniciranja ukratko se iznose različiti teorijski pristupi i objašnjenja masovnog komuniciranja, medija i novinarstva – od funkcionalističkog, preko društveno-konstruktivističkog, do kritičkog – koji su važni za razumijevanje javnog komuniciranja i novinarskog diskursa.

U poglavlju u kome razmatra vlastitu teoriju novinarnosti autor objašnjava pojmove koji obrazuju paradigmu ovakvog novinarskog diskursa. Ova paradigma sadrži određena načela i vrijednosti. Osnovna načela „paradigme novinarnosti“ su načelo istinitosti i načelo odgovornosti. Vrijednosti koje se razmatraju u ovoj teoriji grupisane su u tri međusobno povezane dimenzije novinarske prakse i novinarskog diskursa: odnosa prema stvarnosti, vjesnovrijednosti i novinarskog jezika.

A talk about the book „Considering journalistic discourse and media theory: An introduction to the theory of journalismness“