Primanja za april 2018.

Uplate plata za april 2018. godine izvršene su u srijedu 16. maja 2018. godine.