Pohađanje studijskih programa Koledža na engleskom jeziku

Pored studijskog programa Engleski jezik, koji se najvećim dijelom već pohađa na engleskom jeziku, od školske 2015/2016. godine, uz dovoljan broj zainteresovanih studenata, Komunikološki koledž u Banjaluci će izvoditi i studijski program Komunikologija u cjelosti na engleskom jeziku.

Pohađanje studijskih programa na engleskom jeziku će diplomcima omogućiti lakše zapošljavanje i postdiplomski studij u zemljama engleskog govornog područja, kao i Evropskoj Uniji. Pored toga, izvođenje naših programa na engleskom jeziku osnov je za međunarodnu mobilnost studenata i saradnju sa visokoškolskim ustanovama iz evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA), kao i buduće zajedničke programe sa dvostrukom diplomom.

Kandidati koji žele da pohađaju studij na engleskom jeziku bi trebalo da posjeduju znanje engleskog jezika najmanje na nivou B1. Svi ostali akademski i administrativni uslovi pohađanja studijskih programa na engleskom jeziku jednaki su kao i za pohađanje studija na našem jeziku.

Komunikološki koledž u Banjaluci trenutno je jedina licencirana i akreditovana visokoškolska ustanova u Republici Srpskoj koja nudi studij prvog ciklusa na engleskom jeziku.