Одржан међународни научни скуп „Комуницирање између моћи и слободе“