Новогодишњи празници

Комуниколошки колеџ не ради за вријеме празника, од 1. до 10. јануара 2016. године, у складу с академским календаром за шк. 2015/2016. годину.

Колеџ наставља с радом у понедјељак, 11. јануара 2016. године.

 

Свим студентима, особљу и дипломцима Колеџа, будућим студентима и пословним сарадницима, као и свим члановима високошколске академске заједнице желимо срећне празнике и све најљепше у 2016. години!

На акредитацијском форуму представљен студијски програм Комуникологија

Студијски програм Комуникологија Комуниколошког колеџа у Бањалуци представљен је на Петом акредитацијском форуму који је одржан у Бањалуци 10. јуна 2015. године.

Студијски програм Комуникологија одабран је као један од пет огледних примјера студијских програма на високошколским установама Републике Српске оријентисаних ка студенту. Овај студијски програм је испред Колеџа представио проф. др Александар Богданић.

Остала четири студијска програма која су представљена су Економија са Економског факултета, Рачунарство и информатика са Електротехничког факултета, Биологија са Природно-математичког факултета (сви са Универзитета у Бањој Луци), као и Медицина са Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Сви студијски програми су представљени у склопу радионице Креирање студијских програма оријентисаних ка студенту на бази исхода учења и компетенција – студије случаја.

Пети акредитацијски форум, на тему Акредитација студијских програма, организовала је Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске.

Студијски програм Комуникологија покренут је 2000. године, као наставни план комуникологије, и до 2015. године је имао пет промјена. Циљеви и задаци овог студијског програма су језичка писменост, информатичка писменост, медијска писменост, академска и културолошка писменост, као и комуниколошка знања и вјештине.

Основа за извођење овог студијског програма је образовна парадигма Колеџа која подразумијева рад у малим групама, разговор као наставни метод, стручност и посвећеност наставног особља, предиспитне обавезе током цијелог семестра, анонимно оцјењивање, редовно извођење наставе према академском календару и распореду часова, те практичан и самосталан рад.

Колеџ учествовао на Сајму образовања и запошљавања

Комуниколошки колеџ у Бањалуци се представио на Сајму образовања и запошљавања који је одржан 20. марта 2015. године у Спортској дворани Борик у Бањалуци. У току Сајма, студенти, наставници и особље Колеџа су заинтересованим посјетиоцима пружали информације о студију и упису на студијске програме у наредној школској години, као и погодностима за упис поводом петнаест година рада Колеџа.

Сајам образовања и запошљавања је организовала агенција Борам под покровитељством представништва Европске Уније у БиХ и Норвешке амбасаде у БиХ.

Конкурс за студенте и дипломце поводом 15 година КФ

 

Поводом петнаест година рада, Комуниколошки колеџ у Бањалуци расписује

КОНКУРС

за студенте и дипломце за обликовање радова на тему Мој студиј на Комуниколошком факултету/колеџу у Бањалуци

КАТЕГОРИЈЕ

1. категорија – писмени састав или приповјетка на тему конкурса
2. категорија – фотографија на тему конкурса
3. категорија – кратки филм на тему конкурса

ОПШТИ УСЛОВИ

Учесници
На конкурсу могу учествовати сви дипломци и садашњи студенти Комуниколошког факултета/колеџа у Бањалуци. Учесници се могу пријавити у више категорија, као и предати више пријава за исту категорију. Учешће на конкурсу је индивидуално.

Пријава на конкурс
Учесник који се пријављује на конкурс заједно шаље поштом:
– затворени коверат у коме се налази: име и презиме, адреса, телефон, ел. адреса и студентски број, а на коме се с вањске стране налази само шифра која се налази и на радовима,
– рад урађен и припремљен према појединачним условима наведеним у овом конкурсу.

Пријаве на конкурс се шаљу поштом у периоду од 15. марта до 30. јуна 2015. године на адресу:
Пријава на конкурс поводом 15 година
Комуниколошки колеџ
Војвођанска 2
78000 Бања Лука

Награде
1. категорија: ајпед (iPad)
2. категорија: фото-апарат
3. категорија: видео-камера

ПОЈЕДИНАЧНИ УСЛОВИ

1. КАТЕГОРИЈА – ПИСМЕНИ САСТАВ ИЛИ ПРИПОВЈЕТКА

Тема рада
Учесници у конкурсу треба да напишу састав/есеј или приповјетку на тему Мој студиј на Комуниколошком факултету/колеџу у Бањалуци. Тема је општа и подразумијева њено сужавање на једно искуство, димензију или поглед на властити студиј на Факултету/Колеџу. Учесници по свом нахођењу сужавају тему тако што обрађују и објашњавају ону димензију теме коју сматрају најаутентичнијом или најзанимљивијом.

Формалне особине рада
Састав би требало да садржи од 2500 до 3500 ријечи. На првој страни треба на средини центрирати властити наслов или наслов “Мој студиј на Комуниколошком факултету/колеџу у Бањалуци”. У горњем десном углу треба написати Рад за конкурс, а испод, у другом реду, датум и годину. На дну прве стране, у средини треба написати шифру учесника (аутора рада). На свакој наредној страни рада у горњем десном углу (заглављу) треба написати скраћени наслов рада и шифру учесника, а у доњем десном углу број странице. Рад треба писати књижевним језиком на једном од језика народа БиХ.

Учесник шаље поштом:
а) три (3) примјерка рада на папиру, написана по пропозицијама конкурса,
б) затворен коверат насловљен само шифром у коме се налазе подаци о учеснику наведени у општим условима овог конкурса,

Учесник шаље ел. поштом на адресу 15godina @kfbl.edu.ba:
ц) један примјерак рада у формату .doc.

Нигдје у раду, на раду или на коверти са шифром учесник не смије да пише своје име и презиме, студентски број или било шта друго што би чланове комисије навело да препознају аутора рада.

2. КАТЕГОРИЈА – ФОТОГРАФИЈА

Тема фотографије
Учесник треба да направи једну фотографију на тему Мој студиј на Комуниколошком факултету/колеџу у Бањалуци. Тема је општа и подразумијева њено сужавање на једно искуство, димензију или поглед на властити студиј на Факултету/Колеџу. Учесници по свом нахођењу сужавају тему тако што обрађују и објашњавају ону димензију теме коју сматрају најаутентичнијом или најзанимљивијом.

Фотографија се може радити у боји или црно-бијелој техници.

Учесник шаље поштом:
а) три (3) примјерка фотографије димензија 13×18 цм на фото-папиру,
б) писмени додатак у коме наводи:
– врсту и модел фото-апарата, те (ако зна) модел објектива, експозицију (отвор бленде – ф вриједност и брзину затварача) и ознаку исо-осјетљивости,
– датум, вријеме, мјесто и временске околности под којим је снимљена фотографија,
– кратак састав (200 ријечи) – објашњење значења фотографије,
ц) затворен коверат насловљен само шифром у коме се налазе подаци о учеснику наведени у општим условима овог конкурса.

На полеђини фотографија и писменог додатка треба написати фломастером само шифру под којом се рад шаље.

Учесник шаље ел. поштом на адресу 15godina @kfbl.edu.ba:
д) исту фотографију, истих димензија, у jpg-формату, резолуције 300 dpi, насловљену шифром рада.

Нигдје на фотографији, у писменом додатку или на коверти са шифром учесник не смије да пише своје име и презиме, студентски број или било шта друго што би чланове комисије навело да препознају аутора рада.

3. КАТЕГОРИЈА – КРАТКИ ФИЛМ

Тема филма
Учесник треба да напише, режира, сними и монтира властити, документарни или играни филм на тему Мој студиј на Комуниколошком факултету/колеџу у Бањалуци, дужине од једне (1) до десет (10) минута.

Учесник шаље поштом:
а) један (1) примјерак филма на DVD или USB у формату MP4, резолуције HD или FHD,
б) писмени додатак у коме се налази: сценариј, књига снимања и подаци о филму (дужина, мјесто и вријеме снимања, музика, начин монтаже, асистенти, глумци и сл),
ц) затворен коверат насловљен само шифром у коме се налазе подаци о учеснику наведени у општим условима овог конкурса.

Нигдје у филму, сценарију, књизи снимања, подацима о филму или на коверти са шифром учесник не смије да пише своје име и презиме, студентски број или било шта друго што би чланове комисије навело да препознају аутора рада.

КРИТЕРИЈИ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ РАДОВА

Комисија за оцјену радова ће предложити за награду оне радове који задовољавају особине и захтјеве наведене у конкурсу и који на најзанимљивији и најјаснији начин освјетљавају задану тему.

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА

Званични резултати конкурса биће објављени до 1. септембра 2015. године на огласној плочи и на сајту Колеџа. Колеџ неће телефонски саопштавати резултате конкурса.

Награде ће се додијелити на Шеснаестој годишњој академији Колеџа.

ОСТАЛИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Награде немају новчану протувриједност и нису преносиве на трећа лица. Ако у појединим категоријама конкурса нити један рад не буде задовољавао услове наведене у конкурсу, награда за ту категорију неће бити додијељена. Непотпуне пријаве на конкурс неће бити разматране, а учесници који крше пропозиције конкурса биће дисквалификовани. Чланови комисије и особље Колеџа немају право учешћа у конкурсу. Колеџ има право да у својим и другим издањима и медијима без надокнаде објави и/или користи радове пристигле на конкурс. Радови који се шаљу на конкурс се не враћају, а награђени радови постају власништво Колеџа. Остала ауторска права на радове задржавају аутори. Пријавом на конкурс учесници прихватају све услове наведене у конкурсу.

15 година Комуниколошког колеџа у Бањалуци

Ове године Комуниколошки колеџ у Бањалуци обиљежава петнаест година рада.

Комуниколошки колеџ у Бањалуци најстарија је самостална високошколска установа Босни и Херцеговини. Почео је с радом 2000. године као Комуниколошки факултет у Бањалуци.

Комуниколошки колеџ у Бањалуци је релиценцирана и акредитована високошколска установа и послује непрофитно.

На Колеџу се изводи академски студиј првог циклуса на студијским програмима комуникологија, енглески језик и дизајн. Студиј на Колеџу заснован је на подстицајном комуницирању и активном учењу у малој групи, у условима интерактивне академске заједнице. Управо овакав педагошки приступ чини такав студиј јединственим и другачијим од студија на другим установама.

Колеџ ће обиљежити петнаест година рада скуповима, културним збивањима, публикацијама и конкурсом за најбоље радове студената и дипломаца поводом овог јубилеја.

Поводом петнаест година рада, Колеџ је, између осталог, припремио и посебне погодности за све чланове академске заједнице, а посебно за нове студенте.

За петнаести рођендан Колеџа сви будући студенти прве године добијају веома вриједан поклон – најновији ајпед.

Поред тога, сви нови студенти који су средњу школу завршили одличним успјехом имају бесплатан упис и студиј у првој години, као и у наредним годинама ако задрже одличан успјех.

Исто тако, дјеца самохраних родитеља, без родитеља и дјеца погинулих бораца и војних инвалида рата, те чланови породице студената и дипломаца Колеџа имају стални попуст на школарину од 25%.

Ове године Колеџ уписује студенте на четверогодишње смјерове комуникологија и енглески језик, као и на трогодишње смјерове односи с јавношћу, новинарство и мултимедијални дизајн.

Нови сајт Колеџа

Добро дошли на наш нови сајт!

У току је прелазак већине услуга са старог на нови сајт Колеџа. Будући да је сајт Колеџа обиман и сложен и има и улогу портала за друге сајтове и академске услуге, овај процес може потрајати. Чланови академске заједнице академском порталу могу приступити на постојећој адреси. На исти начин могу се користити и портал за учење на даљину и електронска пошта.

Ако не можете приступити некој страници или услузи, молимо вас да нам то јавите. Хвала на стрпљењу.

Сваком новом студенту ајпед

Комуниколошки колеџ у Бањалуци ове године обиљежава 15 година успјешног рада. За овај јубилеј Колеџ је, између осталог, припремио и посебно изненађење својим новим студентима. Наиме, сви студенти који се упишу на Колеџ у овој години добиће на поклон нови ајпед.

Овај вриједан поклон добиће сви новоуписани студенти у први семестар на неком од студијских програма Колеџа. Одлични ученици, поред бесплатног ајпеда, као и досад, имају бесплатан упис и студиј на Колеџу.

Ова бесплатна учила ће новоуписаним студентима бити уручена на свечаној годишњој академији Колеџа.

Call for article submissions for Znakovi i poruke

The current issue of Znakovi i poruke was published on December 31, 2014. We invite all interested in the interdisciplinary field of communication science and communication studies to submit their research articles, essays or reviews for publication in the next issue of the journal.

The submission deadline for the next issue is April 31, 2015. The instructions for article submission and manuscript preparation can be found in the latest issue of the journal, or in the editorial guidelines.