Akademska saradnja

Kao dio šire naučne, obrazovne i kulturne zajednice, Koledž na više načina razvija akademsku saradnju – od zajedničkih  aktivnosti, studentske prakse, akademske razmjene, učestvovanja u međunarodnim projektima, organizovanja studijskih posjeta i predavanja profesora i stručnjaka iz inostranstva, do uređivanja međunarodnog naučnog časopisa.

Koledž je zaključio sporazume i ugovore o saradnji sa četrnaest stranih visokoškolskih ustanova, kao i sa pojedinim visokoškolskim ustanovama u zemlji. Domaćin je brojnih posjeta studenata iz inostranstva, kao i učesnik u studijskim posjetama visokoškolskim i drugim ustanovama u inostranstvu. U prethodnih petnaest godina rada, Koledž su posjetili brojni stručnjaci, istraživači i profesori iz inostranstva, kao i ambasadori i predstavnici drugih međunarodnih institucija.

U okviru svojih istraživačkih, nastavnih i stručnih aktivnosti, Koledž sarađuje sa domaćim i međunarodnim ustanovama i preduzećima, kako u izvođenju praktičnog rada studenata, tako i u stručnim, savjetodavnim i drugim poslovima.