First announcement of the international conference „Communication between domination and emancipation“

The international conference „Communication between domination and emancipation“

Banja Luka College of Communications Kappa Phi, June 4–5, 2016

 

It is a pleasure to invite you to the international communication conference Communication between domination and emancipation. The conference will be organized by the Banja Luka College of Communications Kappa Phi and will take place in Banja Luka on June 4–5, 2016.

Conference theme
The general theme of the conference is communication between domination and emancipation.

Communication can be viewed, analyzed and conceived of as a form of domination. Communicative domination can be operationalized as control, persuasion, propaganda or influence, as well as other forms of strategic communication. At macrosocial levels, domination can also be viewed as hegemony.

Communicative emancipation, on the other hand, has to do with the liberating potential of communication. The liberating potential of communication can be embodied in knowledge, truth, empathy, education, ritual and, at macrosocial levels, in democracy.

These are vast areas of human experience and of corresponding communication research. Thus the concept of communication at the opposite ends of the spectrum sometimes may seem as having few discernible common features. The goal of the conference is to explore the various aspects of the concept as well as to probe the middle ground and offer research that will shed more light on the most defining feature of humanity, community and society.

In this context, language and other communication media are especially important because they may often reflect various communicative intents or contain specific features that can be identified and related to different communicative intents, i.e., “dominational” or “emancipatory”, for example, in communication analysis.

Especially interesting and potentially valuable research would also be welcome in the area of identifying relationships of certain forms of domination or emancipation with forms and content of communication, at various communication levels, from interpersonal to mediated communication.

The question of relationship between communication and democracy being perennial, here it would be interesting to explore the potential of either dominational or emancipatory communication in bettering democracy.

The main theme can be further explored within the following areas or topics:

Communication media, interpersonal communication, small group communication, speech communication, mass media, social media, organizational communication, journalism, public relations, political communication, communication and democracy, deliberative communication, mediatization, violent communication, conflict resolution, peace making, transcultural/transethnic communication, educational communication, dialogic communication, democratic communication, philosophy of communication, language and discourse.

Important Dates
Deadline for submission of abstracts: December 15, 2015
Notification of acceptance of abstracts: February 15, 2016
Optional deadline for final paper submission: May 15, 2016 (for those who want their papers accessible at the conference site)

Conference details, submission guidelines and other information to follow.

We look forward to seeing you at the conference.

Похађање студијских програма Колеџа на енглеском језику

Поред студијског програма Енглески језик, који се највећим дијелом већ похађа на енглеском језику, од школске 2015/2016. године, уз довољан број заинтересованих студената, Комуниколошки колеџ у Бањалуци ће изводити и студијски програм Комуникологија у цјелости на енглеском језику.

Похађање студијских програма на енглеском језику ће дипломцима омогућити лакше запошљавање и постдипломски студиј у земљама енглеског говорног подручја, као и Европској Унији. Поред тога, извођење наших програма на енглеском језику основ је за међународну мобилност студената и сарадњу са високошколским установама из европског простора високог образовања (EHEA), као и будуће заједничке програме са двоструком дипломом.

Кандидати који желе да похађају студиј на енглеском језику би требало да посједују знање енглеског језика најмање на нивоу Б1. Сви остали академски и административни услови похађања студијских програма на енглеском језику једнаки су као и за похађање студија на нашем језику.

Комуниколошки колеџ у Бањалуци тренутно је једина лиценцирана и акредитована високошколска установа у Републици Српској која нуди студиј првог циклуса на енглеском језику.

Резултати пријемног испита одржаног 06. 07. 2015. године

I Кандидати који су се квалификовали за упис на студиј

Сви кандидати који су полагали пријемни испит квалификовали су се за упис на студиј.

II Кандидати који су се претходно квалификовали за препис

Остали кандидати, који су се квалификовали без полагања пријемног испита, испуњавају услове за препис на студиј.

III Остале информације

Да би се уписали на студиј, кандидати треба да попуне уписне материјале у академској служби у периоду од 07. до 10. 07. 2015. године, од 9 до 13 сати. При упису кандидати треба да предају:

– признаницу о уплаћеној школарини за први семестар (или рјешење о ослобађању од плаћања школарине),
– четири фотографије величине 5×6 cm.

Уплату школарине треба извршити на један од жиро-рачуна или на благајни Колеџа.

Кандидати који уз пријаву нису предали оригиналне средњошколске документе, треба да их предају при упису.

Информације о упису на поједине студијске програме и смјерове кандидати ће добити ел. поштом и у академској служби.

Добро дошли на Комуниколошки колеџ у Бањалуци!

На акредитацијском форуму представљен студијски програм Комуникологија

Студијски програм Комуникологија Комуниколошког колеџа у Бањалуци представљен је на Петом акредитацијском форуму који је одржан у Бањалуци 10. јуна 2015. године.

Студијски програм Комуникологија одабран је као један од пет огледних примјера студијских програма на високошколским установама Републике Српске оријентисаних ка студенту. Овај студијски програм је испред Колеџа представио проф. др Александар Богданић.

Остала четири студијска програма која су представљена су Економија са Економског факултета, Рачунарство и информатика са Електротехничког факултета, Биологија са Природно-математичког факултета (сви са Универзитета у Бањој Луци), као и Медицина са Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Сви студијски програми су представљени у склопу радионице Креирање студијских програма оријентисаних ка студенту на бази исхода учења и компетенција – студије случаја.

Пети акредитацијски форум, на тему Акредитација студијских програма, организовала је Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске.

Студијски програм Комуникологија покренут је 2000. године, као наставни план комуникологије, и до 2015. године је имао пет промјена. Циљеви и задаци овог студијског програма су језичка писменост, информатичка писменост, медијска писменост, академска и културолошка писменост, као и комуниколошка знања и вјештине.

Основа за извођење овог студијског програма је образовна парадигма Колеџа која подразумијева рад у малим групама, разговор као наставни метод, стручност и посвећеност наставног особља, предиспитне обавезе током цијелог семестра, анонимно оцјењивање, редовно извођење наставе према академском календару и распореду часова, те практичан и самосталан рад.