First announcement of the international conference „Communication between domination and emancipation“

The international conference „Communication between domination and emancipation“

Banja Luka College of Communications Kappa Phi, June 4–5, 2016

 

It is a pleasure to invite you to the international communication conference Communication between domination and emancipation. The conference will be organized by the Banja Luka College of Communications Kappa Phi and will take place in Banja Luka on June 4–5, 2016.

Conference theme
The general theme of the conference is communication between domination and emancipation.

Communication can be viewed, analyzed and conceived of as a form of domination. Communicative domination can be operationalized as control, persuasion, propaganda or influence, as well as other forms of strategic communication. At macrosocial levels, domination can also be viewed as hegemony.

Communicative emancipation, on the other hand, has to do with the liberating potential of communication. The liberating potential of communication can be embodied in knowledge, truth, empathy, education, ritual and, at macrosocial levels, in democracy.

These are vast areas of human experience and of corresponding communication research. Thus the concept of communication at the opposite ends of the spectrum sometimes may seem as having few discernible common features. The goal of the conference is to explore the various aspects of the concept as well as to probe the middle ground and offer research that will shed more light on the most defining feature of humanity, community and society.

In this context, language and other communication media are especially important because they may often reflect various communicative intents or contain specific features that can be identified and related to different communicative intents, i.e., “dominational” or “emancipatory”, for example, in communication analysis.

Especially interesting and potentially valuable research would also be welcome in the area of identifying relationships of certain forms of domination or emancipation with forms and content of communication, at various communication levels, from interpersonal to mediated communication.

The question of relationship between communication and democracy being perennial, here it would be interesting to explore the potential of either dominational or emancipatory communication in bettering democracy.

The main theme can be further explored within the following areas or topics:

Communication media, interpersonal communication, small group communication, speech communication, mass media, social media, organizational communication, journalism, public relations, political communication, communication and democracy, deliberative communication, mediatization, violent communication, conflict resolution, peace making, transcultural/transethnic communication, educational communication, dialogic communication, democratic communication, philosophy of communication, language and discourse.

Important Dates
Deadline for submission of abstracts: December 15, 2015
Notification of acceptance of abstracts: February 15, 2016
Optional deadline for final paper submission: May 15, 2016 (for those who want their papers accessible at the conference site)

Conference details, submission guidelines and other information to follow.

We look forward to seeing you at the conference.

Pohađanje studijskih programa Koledža na engleskom jeziku

Pored studijskog programa Engleski jezik, koji se najvećim dijelom već pohađa na engleskom jeziku, od školske 2015/2016. godine, uz dovoljan broj zainteresovanih studenata, Komunikološki koledž u Banjaluci će izvoditi i studijski program Komunikologija u cjelosti na engleskom jeziku.

Pohađanje studijskih programa na engleskom jeziku će diplomcima omogućiti lakše zapošljavanje i postdiplomski studij u zemljama engleskog govornog područja, kao i Evropskoj Uniji. Pored toga, izvođenje naših programa na engleskom jeziku osnov je za međunarodnu mobilnost studenata i saradnju sa visokoškolskim ustanovama iz evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA), kao i buduće zajedničke programe sa dvostrukom diplomom.

Kandidati koji žele da pohađaju studij na engleskom jeziku bi trebalo da posjeduju znanje engleskog jezika najmanje na nivou B1. Svi ostali akademski i administrativni uslovi pohađanja studijskih programa na engleskom jeziku jednaki su kao i za pohađanje studija na našem jeziku.

Komunikološki koledž u Banjaluci trenutno je jedina licencirana i akreditovana visokoškolska ustanova u Republici Srpskoj koja nudi studij prvog ciklusa na engleskom jeziku.

Rezultati prijemnog ispita održanog 06. 07. 2015. godine

I Kandidati koji su se kvalifikovali za upis na studij

Svi kandidati koji su polagali prijemni ispit kvalifikovali su se za upis na studij.

II Kandidati koji su se prethodno kvalifikovali za prepis

Ostali kandidati, koji su se kvalifikovali bez polaganja prijemnog ispita, ispunjavaju uslove za prepis na studij.

III Ostale informacije

Da bi se upisali na studij, kandidati treba da popune upisne materijale u akademskoj službi u periodu od 07. do 10. 07. 2015. godine, od 9 do 13 sati. Pri upisu kandidati treba da predaju:

– priznanicu o uplaćenoj školarini za prvi semestar (ili rješenje o oslobađanju od plaćanja školarine),
– četiri fotografije veličine 5×6 cm.

Uplatu školarine treba izvršiti na jedan od žiro-računa ili na blagajni Koledža.

Kandidati koji uz prijavu nisu predali originalne srednjoškolske dokumente, treba da ih predaju pri upisu.

Informacije o upisu na pojedine studijske programe i smjerove kandidati će dobiti el. poštom i u akademskoj službi.

Dobro došli na Komunikološki koledž u Banjaluci!

Na akreditacijskom forumu predstavljen studijski program Komunikologija

Studijski program Komunikologija Komunikološkog koledža u Banjaluci predstavljen je na Petom akreditacijskom forumu koji je održan u Banjaluci 10. juna 2015. godine. Studijski program Komunikologija odabran je kao jedan od pet oglednih primjera studijskih programa na visokoškolskim ustanovama Republike Srpske orijentisanih ka studentu. Ovaj studijski program je ispred Koledža predstavio prof. dr Aleksandar Bogdanić.

Ostala četiri studijska programa koja su predstavljena su Ekonomija sa Ekonomskog fakulteta, Računarstvo i informatika sa Elektrotehničkog fakulteta, Biologija sa Prirodno-matematičkog fakulteta (svi sa Univerziteta u Banjoj Luci), kao i Medicina sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Svi studijski programi su predstavljeni u sklopu radionice Kreiranje studijskih programa orijentisanih ka studentu na bazi ishoda učenja i kompetencija – studije slučaja.

Peti akreditacijski forum, na temu Akreditacija studijskih programa, organizovala je Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Studijski program Komunikologija pokrenut je 2000. godine, kao nastavni plan komunikologije, i do 2015. godine je imao pet promjena. Ciljevi i zadaci ovog studijskog programa su jezička pismenost, informatička pismenost, medijska pismenost, akademska i kulturološka pismenost, kao i komunikološka znanja i vještine.

Osnova za izvođenje ovog studijskog programa je obrazovna paradigma Koledža koja podrazumijeva rad u malim grupama, razgovor kao nastavni metod, stručnost i posvećenost nastavnog osoblja, predispitne obaveze tokom cijelog semestra, anonimno ocjenjivanje, redovno izvođenje nastave prema akademskom kalendaru i rasporedu časova, te praktičan i samostalan rad.