Novogodišnji blagdani

Komunikološki koledž ne radi za vrijeme blagdana, od 1. do 10. siječnja 2016. godine, u skladu s akademskim kalendarom za šk. 2015/2016. godinu.

Koledž nastavlja s radom u ponedjeljak, 11. siječnja 2016. godine.

 

Svim studentima, osoblju i diplomcima Koledža, budućim studentima i poslovnim saradnicima, kao i svim članovima visokoškolske akademske zajednice želimo sretne praznike i sve najljepše u 2016. godini!

Natječaj za nastavna radna mjesta

NATJEČAJ

za nastavna radna mjesta

RADNA MJESTA

  1. Nastavnik/ica iz uže znanstvene oblasti umjetnost – dizajn (1)
  2. Nastavnik/ica iz uže znanstvene oblasti engleski jezik (2)
  3. Nastavnik/ica iz uže znanstvene oblasti komunikologija (2)
  4. Nastavnik/ica iz uže znanstvene oblasti komunikologija (1)

Izabrani kandidati će izvoditi nastavu iz predmetnih modula studijskih programa Koledža iz navedene znanstvene oblasti. Tjedne obaveze nastavnika i saradnika, u okviru 40-satnog radnog tjedna su, zavisno od zvanja, 6-12 sati semestralne nastave, 6 sati konsultacija tokom školske godine, te 22-28 sati samostalnog naučnog rada i povremenog administrativno-akademskog rada.

USLOVI

a) Opći uslovi za zapošljavanje nastavnog osoblja na Koledžu su: visoka pismenost, stručno znanje rada na računaru i znanje engleskog jezika. Pored toga, neophodna je spremnost da se prihvati izvođenje nastave i odnos prema studentu u duhu obrazovne paradigme Koledža, te da se doslijedno poštuju pravila rada na Koledžu. Kandidati za nastavna zvanja bez iskustva u nastavi moraju, u skladu sa Zakonom, da izvedu pokazni sat.

Osoba kvalificirana za nastavni rad treba da posjeduje i visoke akademske i moralne vrijednosti.

b) Posebni minimalni uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi utvrđeni su članom 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju RS, odnosno članom 30. i 31. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH.

Uslovi za izbor u zvanja

1) Za radno mjesto pod tačkom (1): za nastavnika u zvanju profesora visoke škole iz uže znanstvene oblasti umjetnosti može biti izabrano lice koje ima završeno visokoškolsko obrazovanje drugog ciklusa iz odgovarajuće oblasti i koje ima prosječnu ocjenu i na prvom i na drugom ciklusu najmanje osam (8), odnosno koje ima znanstveni stepen magistra nauka, javno predstavljene oblike umjetničkog stvaralaštva i pokazanu sposobnost za nastavni rad.

2) Za radno mjesto pod tačkom (2) i (3): za nastavnika u zvanju profesora visoke škole može biti izabrano lice koje ima naučni stepen doktora nauka iz odgovarajuće oblasti, najmanje tri (3) naučna rada iz oblasti objavljena u znanstvenim časopisima i zbornicima sa recenzijom i pokazanu sposobnost za nastavni rad.

3) Za radno mjesto pod tačkom (4): za nastavnika u zvanju predavača visoke škole može biti izabrano lice koje ima završeno visokoškolsko obrazovanje drugog ciklusa iz odgovarajuće oblasti i koje ima prosječnu ocjenu i na prvom i na drugom ciklusu najmanje osam (8), odnosno koje ima znanstveni stepen magistra nauka, objavljena najmanje dva (2) naučna rada iz oblasti za koju se bira u znanstvenim časopisima i zbornicima sa recenzijom i pokazanu sposobnost za nastavni rad.

Prilikom izbora u isto ili više zvanje uzimaju se u obzir samo objavljeni radovi, knjige i rezultati vlastitih istraživanja u primjeni, projekti, te mentorstva, odnosno javno predstavljeni oblici umjetničkog stvaralaštva u vremenu od posljednjeg izbora.

PRIJAVE

Prijave za radno mjesto mogu se poslati:

a) elektronskom poštom, na adresu: informacije @kfbl.edu.ba, sa naslovom: Prijava na konkurs za radno mjesto, ili

b) preporučenom poštom, na adresu:

Komunikološki koledž
Prijava na konkurs za radno mjesto
Vojvođanska 2
78000 Banja Luka.

Prijava za radno mjesto mora da sadrži:

1) popunjen obrazac prijave za posao,
2) biografiju sa bibliografijom,
3) kopije diploma svih završenih studija/ciklusa visokoškolskog obrazovanja,
4) kopije uvjerenja o položenim ispitima na osnovnom i postdiplomskom studiju (I i II ciklus),
5) kopiju rodnog lista i uvjerenja o državljanstvu (ili kopiju radne dozvole),
6) primjerke ili kopije znanstvenih i/ili umjetničkih radova navedenih u bibliografiji, i
7) kopiju odluke o izboru u zvanje na drugoj visokoškolskoj ustanovi (ako je kandidat bio izabran u zvanje).

Kopije dokumenata i primjerci radova ne treba da budu ovjereni. Ako se prijava šalje el. poštom, navedena dokumenta treba priložiti u formatu pdf ili jpg. Nepotpune i neregularne prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju minimalne zakonske uslove neće se razmatrati. Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju.

OSTALE INFORMACIJE

Natječaj je otvoren do 10. siječnja 2016. godine.

Za odgovore na eventualna pitanja u vezi s natječajem molimo vas da nam se obratite isključivo elektronskom poštom na informacije @kfbl.edu.ba.

Komunikološki koledž obilježio petnaest godina rada

Komunikološki fakultet/koledž u Banjaluci je obilježio petnaest godina rada na svojoj šesnaestoj godišnjoj akademiji održanoj u petak, 18. decembra 2015. godine, u vijećnici Banskog dvora u Banjaluci. Svoju prvu akademiju Komunikološki fakultet u Banjaluci održao je na istom mjestu 22. decembra 2000. godine.

Na jubilarnoj akademiji prikazan je kratki film o prvih petnaest godina Koledža i predstavljena je monografija Petnaest godina avangardnog obrazovanja.

Osvrtom na osnivanje, misiju i dosadašnji rad Koledža gostima se obratio osnivač prof. dr Aleksandar Bogdanić. Svoje iskustvo sa studija podijelili su i nekadašnji studenti iz različitih generacija, diplomci Vera Bulić, Dejan Čato, Aljoša Đudurović, Ivana Levi, Danijela Lukić, Marija Roljić Panić i Milovan Tatić. Oni su proglašeni i za najuspješnije diplomce za 2015. godinu.

Osoblju Koledža, kao i ustanovama i preduzećima koji su tokom prethodnih petnaest godina dali poseban doprinos razvoju Koledža uručene su plakete. Studenti koji su ove godine upisali studij dobili su poseban poklon dobrodošlice – elektronsko učilo ajped (ipad air).

Na akademiji su dodijeljene i nagrade za najbolje radove na konkursu koji je Koledž raspisao povodom svog jubileja – za najbolji pismeni sastav na temu Moj studij na Komunikološkom koledžu u Banjaluci, kao i za fotografiju na temu Budi ono što jesi.

Kao i na svakoj godišnjoj akademiji akademske zajednice Koledža, promovisani su diplomci koji su završili studij u školskoj 2014/2015. godini, predstavljeni su studenti upisani na prvu godinu studija u školskoj 2015/2016. godini i dodijeljene su plakete najboljim studentima i nastavnicima u školskoj 2014/2015. godini.

Komunikološki fakultet/koledž u Banjaluci je najstarija privatna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini. Počeo je s radom 21. avgusta 2000. godine pod nazivom Komunikološki fakultet u Banjaluci/Banja Luka College of Communications. U junu 2007. godine Fakultet je dobio novu dozvolu za rad i početnu akreditaciju i nastavlja rad pod nazivom Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi/Banja Luka College of Communications Kappa Phi. Koledž je dobio novu akreditaciju u martu 2014. godine. Na Koledžu se izvode studijski programi komunikologija, dizajn i engleski jezik.

Komunikološki fakultet/koledž u Banjaluci osnovan je kao ogledni model demokratskog obrazovanja, koji je od samog početka do danas njegovao i sprovodio ideje poput rada u malim grupama, podsticajnog komuniciranja, aktivnog učenja i anonimnog ocjenjivanja. Između ostalog, Koledž je jedina visokoškolska ustanova na Balkanu koja od osnivanja sprovodi anonimno ocjenjivanje na svim predmetima studija.