Novosti za diplomce

El. adresa na domenu kfbl.edu.ba

Budući da je Koledž prešao na drugačiji način korištenja elektronske pošte, nalozi el. pošte koji su bili neaktivni duže vremena nisu više u funkciji. Diplomci koji budu željeli da ponovo koriste adresu na domenu Koledža kfbl.edu.ba treba da se obrate Koledžu na adresu informacije@kfbl.edu.ba sa zahtjevom za aktiviranje, odnosno ponovno otvaranje el. adrese.

Održana sedamnaesta godišnja akademija

Na sedamnaestoj godišnjoj akademiji Komunikološkog koledža u Banjaluci koja je održana u petak, 23. decembra 2016. godine, predstavljeni su diplomci komunikologije, engleskog jezika i dizajna koji su završili studij u školskoj 2015/2016. godini.

Uspješan početak školske 2016/2017. godine na akademiji je obilježen dobrodošlicom studentima sedamnaeste generacije.

Za najboljeg studenta u prethodnoj školskoj godini proglašena je Nevena Vasiljević, a za najbolje nastavnike Milana Piljak i Mladen Bubonjić. Pohvale za odličan uspjeh dodijeljene su Maliku Hodžiću i Ljupku Mišeljiću.

Prigodnim govorom članovima akademske zajednice obratila se diplomantica komunikologije Ivana Korajlić, koja radi kao program menadžer za odnose s javnošću u organizaciji Transparency International.

Koledž je dodijelio i zahvalnice studentima koji su u prethodnoj školskoj godini dali poseban doprinos u njegovom radu.

Akademiju je uljepšao i autorski film studenta Mladena Reljanovića An Alteration, kao i nastup muzičke umjetnice Jelene Šukalo.

Diplomci koji su diplomirali u toku 2015/2016. godine završili su studijske programe komunikologija, engleski jezik i dizajn.

Komunikološki koledž obilježio petnaest godina rada

Komunikološki fakultet/koledž u Banjaluci je obilježio petnaest godina rada na svojoj šesnaestoj godišnjoj akademiji održanoj u petak, 18. decembra 2015. godine, u vijećnici Banskog dvora u Banjaluci. Svoju prvu akademiju Komunikološki fakultet u Banjaluci održao je na istom mjestu 22. decembra 2000. godine.

Na jubilarnoj akademiji prikazan je kratki film o prvih petnaest godina Koledža i predstavljena je monografija Petnaest godina avangardnog obrazovanja.

Osvrtom na osnivanje, misiju i dosadašnji rad Koledža gostima se obratio osnivač prof. dr Aleksandar Bogdanić. Svoje iskustvo sa studija podijelili su i nekadašnji studenti iz različitih generacija, diplomci Vera Bulić, Dejan Čato, Aljoša Đudurović, Ivana Levi, Danijela Lukić, Marija Roljić Panić i Milovan Tatić. Oni su proglašeni i za najuspješnije diplomce za 2015. godinu.

Osoblju Koledža, kao i ustanovama i preduzećima koji su tokom prethodnih petnaest godina dali poseban doprinos razvoju Koledža uručene su plakete. Studenti koji su ove godine upisali studij dobili su poseban poklon dobrodošlice – elektronsko učilo ajped (ipad air).

Na akademiji su dodijeljene i nagrade za najbolje radove na konkursu koji je Koledž raspisao povodom svog jubileja – za najbolji pismeni sastav na temu Moj studij na Komunikološkom koledžu u Banjaluci, kao i za fotografiju na temu Budi ono što jesi.

Kao i na svakoj godišnjoj akademiji akademske zajednice Koledža, promovisani su diplomci koji su završili studij u školskoj 2014/2015. godini, predstavljeni su studenti upisani na prvu godinu studija u školskoj 2015/2016. godini i dodijeljene su plakete najboljim studentima i nastavnicima u školskoj 2014/2015. godini.

Komunikološki fakultet/koledž u Banjaluci je najstarija privatna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini. Počeo je s radom 21. avgusta 2000. godine pod nazivom Komunikološki fakultet u Banjaluci/Banja Luka College of Communications. U junu 2007. godine Fakultet je dobio novu dozvolu za rad i početnu akreditaciju i nastavlja rad pod nazivom Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi/Banja Luka College of Communications Kappa Phi. Koledž je dobio novu akreditaciju u martu 2014. godine. Na Koledžu se izvode studijski programi komunikologija, dizajn i engleski jezik.

Komunikološki fakultet/koledž u Banjaluci osnovan je kao ogledni model demokratskog obrazovanja, koji je od samog početka do danas njegovao i sprovodio ideje poput rada u malim grupama, podsticajnog komuniciranja, aktivnog učenja i anonimnog ocjenjivanja. Između ostalog, Koledž je jedina visokoškolska ustanova na Balkanu koja od osnivanja sprovodi anonimno ocjenjivanje na svim predmetima studija.