Obrazovni uslovi

Na Koledžu koristimo prostor koji je stimulativan za razgovor i rad u malim grupama. U našim učionicama nema klupa i katedri. Studenti i profesori sjede u istom krugu i ravnopravno razgovaraju. Takav razgovor stvara ugodnu i plodotvornu atmosferu za sticanje novog znanja. A otkrivanje i usvajanje znanja je smisao našeg postojanja.

Koledž posjeduje savremenu zgradu sa preko 600 m2 korisnog prostora. Učionice su veličine 30-50 m2 i u njima se radi u grupama od 5 do 15 studenata. Sve učionice imaju pristup internetu i opremljene su savremenim učilima. Za nastavu iz pojedinih predmeta Koledž posjeduje atelje, kao i salu sa opremom za video-produkciju.

Biblioteka Koledža sadrži studije, enciklopedije, rječnike, priručnike, udžbenike, književna djela, softver, filmove, i druge publikacije iz komunikologije, komunikoloških subdisciplina, engleskog jezika i lingvistike, iz umjetnosti i dizajna, kao i drugih oblasti koje se izučavaju ili istražuju na Koledžu. Isto tako, biblioteka sadrži i periodiku iz pojedinih oblasti koje se izučavaju na Koledžu i redovno prima deset naučnih i stručnih časopisa. Pretraga biblioteke nalazi se na sajtu Koledža, a istraživački i samostalni rad članovi akademske zajednice mogu obavljati i u čitaonici biblioteke. Biblioteka nudi usluge svim članovima Akademske zajednice po jednakim uslovima navedenim u Pravilniku o korištenju biblioteke. Biblioteku Koledža mogu koristiti i nenastavno osoblje i diplomci Koledža.

Informaciono-komunikacijski sistem Koledža sastoji se od većeg broja računara, te nekoliko servera, mrežnih kopira i štampača. Svi računari, serveri i mrežni kopiri i štampači povezani su u lokalnu mrežu. Stalan pristup internetu u cijeloj zgradi omogućava i bežična mreža sa više pristupnih tačaka. Glavna računarska soba opremljena je sa integrisanim računarima („all-in-ones”) posljednje generacije sa monitorima osjetljivim na dodir. Računari se, pored izvođenja redovne nastave, svakodnevno koriste i za samostalni rad članova akademske zajednice.