Prijava za upis

Prijave za upis mogu se predati na Koledžu, poslati preporučenom poštom ili predati elektronski – putem ovog sajta.

Uz popunjenu prijavu za upis, prilažu se:
– diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi
– svjedočanstva iz svih razreda srednje škole
– izvod iz matične knjige rođenih
– kopija osobne iskaznice
– priznanica o uplaćenoj naknadi za prijemni ispit u iznosu od 30 KM (uplata se vrši na bankovni račun 567-162-11000688-03 – Sberbank, ili na blagajni Koledža).

Ako prijavu predajete na Koledžu ili je šaljete preporučenom poštom, popunite obrazac prijave, odštampajte ga i, zajedno s navedenim dokumentima, pošaljite ili dostavite na Koledž. Srednjoškolska dokumenta i rodni list koje predajte na ovaj način moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Ako prijavu predajete elektronski – putem ovog sajta, pažljivo popunite obrazac prijave, skenirajte sva navedena dokumenta, uključite ih uz prijavu i pošaljite je. Originale srednjoškolskih dokumenta i rodnog lista na Koledž ćete dostaviti u vrijeme upisa.

Kada prijavu predate elektronski, dobićete potvrdu o prijemu od akademske službe. Ako ovu potvrdu ne dobijete u roku od 24 časa, provjerite telefonom ili el. poštom da li je Vaša prijava primljena i da li je potpuna.

Пријава за упис на студиј / Prijava za upis na studij

Молимо вас да одговорите на сва питања у овој пријави. Подаци које дајете користе се само у процесу уписа на студиј и не употребљавају се у друге сврхе. / Molimo vas da odgovorite na sva pitanja u ovoj prijavi. Podaci koje dajete koriste se samo u procesu upisa na studij i ne upotrebljavaju se u druge svrhe.
 • Лични подаци / Lični podaci

 • Адреса и контакти / Adresa i kontakti

 • Вјештине / Vještine

 • Образовање / Obrazovanje

 • Радно искуство / Radno iskustvo

 • Студиј / Studij

 • Остали подаци / Ostali podaci

  Документа предајте у продужетку. / Dokumenta predajte u produžetku.
 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, jpeg, pdf, gif, png.
  Документа за електронску предају морају бити у облику јпг, гиф, пнг или пдф. Величина појединих докумената не може бити већа од 2 МБ. / Dokumenta za elektronsku predaju moraju biti u obliku jpg, gif, png ili pdf. Veličina pojedinih dokumenata ne može biti veća od 2 MB.
 • Упознат/а сам са садржајем конкурса за упис, начином спровођења пријемног испита, уписа и студија на Комуниколошком колеџу. Подношењем ове пријаве јављам се за упис на Колеџ и приступање пријемном испиту. Свјестан/свјесна сам да подношење пријаве не значи и упис на Колеџ и да је накнада за трошкове њене обраде неповратна. Изјављујем да су сви подаци у пријави тачни, а документа која прилажем вјеродостојна. Разумијем да сваки лажан податак из пријаве може бити разлог за касније искључење с Колеџа и да Колеџ не сноси одговорност за посљедице мог лажног представљања, давања нетачних података или невјеродостојних докумената. Разумијем да ће Колеџ предузети све мјере предострожности око чувања мојих података и докумената, али да не сноси одговорност због њихове злоупотребе или нестанка у случају техничких проблема, крађе, пожара или више силе. / Upoznat/a sam sa sadržajem konkursa za upis, načinom sprovođenja prijemnog ispita, upisa i studija na Komunikološkom koledžu. Podnošenjem ove prijave javljam se za upis na Koledž i pristupanje prijemnom ispitu. Svjestan/svjesna sam da podnošenje prijave ne znači i upis na Koledž i da je naknada za troškove njene obrade nepovratna. Izjavljujem da su svi podaci u prijavi tačni, a dokumenta koja prilažem vjerodostojna. Razumijem da svaki lažan podatak iz prijave može biti razlog za kasnije isključenje s Koledža i da Koledž ne snosi odgovornost za posljedice mog lažnog predstavljanja, davanja netačnih podataka ili nevjerodostojnih dokumenata. Razumijem da će Koledž preduzeti sve mjere predostrožnosti oko čuvanja mojih podataka i dokumenata, ali da ne snosi odgovornost zbog njihove zloupotrebe ili nestanka u slučaju tehničkih problema, krađe, požara ili više sile.