Upis na КФ

Tri koraka do studija na Koledžu
 • Prvi korak
 1. Šta? Predaja prijave za upis, srednjoškolske diplome, svjedočanstava od prvog do četvrtog razreda, rodnog lista, uvjerenja o državljanstvu ili kopije osobne iskaznice i priznanice za naknadu za prijemni ispit.
 2. Kada? U periodu iz natječaja za upis.
 3. Gdje? Lično, u akademskoj službi Koledža, ulica Vojvođanska broj 2, Banja Luka, ili preporučenom poštom. Prijavu za upis možete predati i elektronski, bez dolaska na Koledž.
 • Drugi korak
 1. Šta? Polaganje prijemnog ispita iz materije za studijski program na koji se prijavljujem.
 2. Kada? U skladu s natječajem za upis.
 3. Gdje? Na Koledžu, ulica Vojvođanska broj 2, Banja Luka.
 • Treći korak
 1. Šta? Upis na Koledž (Popunjavanje i predaja upisnih materijala, ugovora o studiju, 4 fotografije 5×6 cm i potvrde o uplaćenoj školarini)
 2. Kada? U periodu iz natječaja za upis.
 3. Gdje? Na Koledžu, ulica Vojvođanska broj 2, Banja Luka.

Za upis na studij se možete prijaviti ako ste završili četverogodišnju srednju školu. Učenici koji su srednju školu završili u inozemstvu nakon upisa treba da dostave i rješenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome koju vrši Ministarstvo prosvjete i kulture RS.

U natječaju za upis su navedeni studijski programi i smjerovi na koje Koledž upisuje studente u narednoj školskoj godini. Natječajem su određeni i datumi i način prijavljivanja na natječaj, prijemni ispit, kao i ostali podaci o upisu na studij.

Natječaji za upis

Sve informacije o prijavljivanju i upisu u narednu školsku godinu možete pronaći u važećem natječaju za upis na studij.

Pretprijava za upis

Ako još nemate sva dokumenta, niste u potpunosti sigurni šta želite da studirate, ili natječaj još nije objavljen, popunite pretprijavu za upis i mi ćemo vam pomoći u svim daljim koracima ka upisu. Popunjavanje pretprijave je način da se upišete na studij u jednom potezu. Naravno, slanje pretprijave vas ni na šta ne obavezuje.

Prijava za upis

Prijave za upis mogu se predati na Koledžu, poslati preporučenom poštom ili predati elektronski – putem ovog sajta.

Uz popunjenu prijavu za upis, prilažu se:

 • Diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (ako je srednja škola završena u inozemstvu, potrebno je rješenje o nostrifikaciji diplome)
 • Svjedočanstva iz svih razreda srednje škole
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice
 • Priznanica o uplaćenoj naknadi za prijemni ispit u iznosu od 30 KM (uplata se vrši na bankovni račun 567-162-11000688-03 – Sberbank, ili na blagajni Koledža).

Ako prijavu predajete na Koledžu ili je šaljete preporučenom poštom, popunite obrazac prijave, odštampajte ga i, zajedno s navedenim dokumentima, pošaljite ili dostavite na Koledž. Srednjoškolska dokumenta i rodni list koje predajte na ovaj način moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Ako prijavu predajete elektronski – putem ovog sajta, pažljivo popunite obrazac prijave, skenirajte sva navedena dokumenta, uključite ih uz prijavu i pošaljite je. Originale srednjoškolskih dokumenta i rodnog lista na Koledž ćete dostaviti u vrijeme upisa.

Kada prijavu predate elektronski, dobićete potvrdu o prijemu od akademske službe. Ako ovu potvrdu ne dobijete u roku od 24 sata, provjerite telefonom ili el. poštom da li je Vaša prijava primljena i da li je kompletna.

Vodič za studij na КФ

Na našem sajtu nalaze se sve neophodne i ažurne informacije o upisu i studiju na Koledžu. Takođe, publikaciju Uvod u Komunikološki koledž u Banjaluci (katalog Koledža) možete sačuvati i na svoj kompjuter u formatu pdf (oko 1 MB).