Licenca i akreditacija

Komunikološki koledž u Banjaluci akreditovan je 19. marta 2014. godine. Uvjerenje o akreditaciji dodijelila je Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, koja je donijela i dopunsko rješenje o akreditaciji 2019. godine.

Akreditacija je potvrda o kvalitetu rada, odnosno o ispunjenosti mjerila kvaliteta koje propisuju agencije za akreditaciju.

Početnu akreditaciju Koledž je dobio 2007. godine, na osnovu člana 61. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju, po kome su postojeće visokoškolske ustanove u BiH dobile privremenu akreditaciju.

Isto tako, Koledž je 2008. godine upisan u Registar visokoškolskih ustanova pri Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske. Na osnovu člana 26. Zakona o visokom obrazovanju iz 2010. godine, visokoškolske ustanove upisane u Registar imale su početnu akreditaciju.