Љетни распуст

Колеџ не ради за вријеме љетног распуста – од 10. јула до 6. августа 2017. године – у складу с академским календаром за шк. 2016/2017. годину.

Све информације о упису на студиј можете пронаћи на страницама за будуће студенте.

Колеџ наставља с радом у понедјељак, 7. августа 2017. године.

Огњен Радовић докторирао на Универзитету уметности у Београду

Огњен Радовић, наш наставник на ужој научној области комуникологија, на Факултету драмских уметности Универзитета уметности у Београду је одбранио докторску дисертацију на тему „Улога програмског менаџмента електронских медија у репрезентацији различитости“. Одбрана је одржана у сриједу 28. јуна 2017. године пред комисијом коју су чинили проф. др Милена Драгичевић Шешић, проф. др Никола Маричић, проф. др Нермина Мујагић, проф. др Веселин Кљајић и проф. др Мирјана Николић.

У дисертацији је аутор истражио везу између програмског менаџмента електронских медија и репрезентације друштвено искључених група, анализом утицаја програмског менаџмента телевизијских станица у Босни и Херцеговини на репрезентацију здравствено различитих особа.

Огњен Радовић је завршио основни студиј комуникологије на Комуниколошком факултету у Бањалуци, магистарски студиј комуникологије на Универзитету Сингидунум у Београду и докторски студиј из области менаџмента културе и медија на Универзитету уметности у Београду.

Љетни распуст

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Резултати пријемног испита одржаног 30. 06. 2017. године

I Кандидати који су се квалификовали за упис на студиј

Сви кандидати који су полагали пријемни испит квалификовали су се за упис на студиј.

II Кандидати који су се претходно квалификовали за препис

Остали кандидати, који су се квалификовали без полагања пријемног испита, испуњавају услове за препис на студиј.

III Остале информације

Да би се уписали на студиј, кандидати треба да попуне уписне материјале у академској служби у периоду од 03. до 07. 07. 2017. године, од 9 до 13 сати. При упису кандидати треба да предају:

– признаницу о уплаћеној школарини за први семестар (или рјешење о ослобађању од плаћања школарине),
– четири фотографије величине 5×6 cm.

Уплату школарине треба извршити на један од жиро-рачуна или на благајни Колеџа.

Кандидати који уз пријаву нису предали оригиналне средњошколске документе, треба да их предају при упису.

Информације о упису на поједине студијске програме и смјерове кандидати ће добити ел. поштом и у академској служби.

Добро дошли на Комуниколошки колеџ у Бањалуци!

Разговор о књизи „Разматрање новинарског дискурса и теорије медија: увод у теорију новинарности“

Комуниколошки колеџ у Бањалуци организује разговор о књизи Разматрање новинарског дискурса и теорије медија: увод у теорију новинарности аутора Александра Богданића. О књизи ћемо разговарати у четвртак 6. јула 2017. године с почетком у 19 сати на Колеџу, ул. Војвођанска 2. Позивамо вас да нам се придружите.

Ова књига представља комуниколошки приступ истраживању и тумачењу новинарског дискурса и новинарства као посредованог јавног комуницирања. Исходиште овог приступа садржано је у представљању „теорије новинарности“, ауторовог начина тумачења новинарског дискурса и вредновања новинарства као облика јавног комуницирања.

У уводном дијелу објашњава се развој дискурзивног, односно комуниколошког приступа новинарству. У историјском осврту на новинарски дискурс разматрају се различити начини на које је човјек задовољавао своју потребу за вијешћу, као и различити облици и садржаји које је вијест попримала, све до конституисања вијести као робе и новинарства као занимања и привредне гране, али и, с једне стране, јавног добра и, с друге стране, оруђа моћи. У поглављу о теоријском поимању посредованог јавног комуницирања укратко се износе различити теоријски приступи и објашњења масовног комуницирања, медија и новинарства – од функционалистичког, преко друштвено-конструктивистичког, до критичког – који су важни за разумијевање јавног комуницирања и новинарског дискурса.

У поглављу у коме разматра властиту теорију новинарности аутор објашњава појмове који образују парадигму оваквог новинарског дискурса. Ова парадигма садржи одређена начела и вриједности. Основна начела „парадигме новинарности“ су начело истинитости и начело одговорности. Вриједности које се разматрају у овој теорији груписане су у три међусобно повезане димензије новинарске праксе и новинарског дискурса: односа према стварности, вјесновриједности и новинарског језика.

A talk about the book „Considering journalistic discourse and media theory: An introduction to the theory of journalismness“