Ljetni praznici

Koledž ne radi za vrijeme ljetnog raspusta – od 10. srpnja do 6. kolovoza 2017. godine – u skladu s akademskim kalendarom za šk. 2016/2017. godinu.

Sve informacije o upisu na studij možete pronaći na stranicama za buduće studente.

Koledž nastavlja s radom u ponedjeljak, 7. kolovoza 2017. godine.

Primanja za lipanj 2017.

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Rujanski ispitni rok 2016/2017.

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Ognjen Radović doktorirao na Univerzitetu umetnosti u Beogradu

Ognjen Radović, naš nastavnik na užoj naučnoj oblasti komunikologija, na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu je odbranio doktorsku disertaciju na temu „Uloga programskog menadžmenta elektronskih medija u reprezentaciji različitosti“. Odbrana je održana u srijedu 28. lipnja 2017. godine pred komisijom koju su činili prof. dr Milena Dragičević Šešić, prof. dr Nikola Maričić, prof. dr Nermina Mujagić, prof. dr Veselin Kljajić i prof. dr Mirjana Nikolić.

U disertaciji je autor istražio vezu između programskog menadžmenta elektronskih medija i reprezentacije društveno isključenih grupa, analizom uticaja programskog menadžmenta televizijskih stanica u Bosni i Hercegovini na reprezentaciju zdravstveno različitih osoba.

Ognjen Radović je završio osnovni studij komunikologije na Komunikološkom fakultetu u Banjaluci, magistarski studij komunikologije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu i doktorski studij iz oblasti menadžmenta kulture i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Ljetni raspust

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Rezultati prijemnog ispita održanog 30. 06. 2017. godine

I Kandidati koji su se kvalifikovali za upis na studij

Svi kandidati koji su polagali prijemni ispit kvalifikovali su se za upis na studij.

II Kandidati koji su se prethodno kvalifikovali za prepis

Ostali kandidati, koji su se kvalifikovali bez polaganja prijemnog ispita, ispunjavaju uslove za prepis na studij.

III Ostale informacije

Da bi se upisali na studij, kandidati treba da popune upisne materijale u akademskoj službi u periodu od 03. do 07. 07. 2017. godine, od 9 do 13 sati. Pri upisu kandidati treba da predaju:

– priznanicu o uplaćenoj školarini za prvi semestar (ili rješenje o oslobađanju od plaćanja školarine),
– četiri fotografije veličine 5×6 cm.

Uplatu školarine treba izvršiti na jedan od žiro-računa ili na blagajni Koledža.

Kandidati koji uz prijavu nisu predali originalne srednjoškolske dokumente, treba da ih predaju pri upisu.

Informacije o upisu na pojedine studijske programe i smjerove kandidati će dobiti el. poštom i u akademskoj službi.

Dobro došli na Komunikološki koledž u Banjaluci!

Razgovor o knjizi „Razmatranje novinarskog diskursa i teorije medija: uvod u teoriju novinarnosti“

Komunikološki koledž u Banjaluci organizuje razgovor o knjizi Razmatranje novinarskog diskursa i teorije medija: uvod u teoriju novinarnosti autora Aleksandra Bogdanića. O knjizi ćemo razgovarati u četvrtak 6. srpnja 2017. godine s početkom u 19 sati na Koledžu, ul. Vojvođanska 2. Pozivamo vas da nam se pridružite.

Ova knjiga predstavlja komunikološki pristup istraživanju i tumačenju novinarskog diskursa i novinarstva kao posredovanog javnog komuniciranja. Ishodište ovog pristupa sadržano je u predstavljanju „teorije novinarnosti“, autorovog načina tumačenja novinarskog diskursa i vrednovanja novinarstva kao oblika javnog komuniciranja.

U uvodnom dijelu objašnjava se razvoj diskurzivnog, odnosno komunikološkog pristupa novinarstvu. U istorijskom osvrtu na novinarski diskurs razmatraju se različiti načini na koje je čovjek zadovoljavao svoju potrebu za viješću, kao i različiti oblici i sadržaji koje je vijest poprimala, sve do konstituisanja vijesti kao robe i novinarstva kao zanimanja i privredne grane, ali i, s jedne strane, javnog dobra i, s druge strane, oruđa moći. U poglavlju o teorijskom poimanju posredovanog javnog komuniciranja ukratko se iznose različiti teorijski pristupi i objašnjenja masovnog komuniciranja, medija i novinarstva – od funkcionalističkog, preko društveno-konstruktivističkog, do kritičkog – koji su važni za razumijevanje javnog komuniciranja i novinarskog diskursa.

U poglavlju u kome razmatra vlastitu teoriju novinarnosti autor objašnjava pojmove koji obrazuju paradigmu ovakvog novinarskog diskursa. Ova paradigma sadrži određena načela i vrijednosti. Osnovna načela „paradigme novinarnosti“ su načelo istinitosti i načelo odgovornosti. Vrijednosti koje se razmatraju u ovoj teoriji grupisane su u tri međusobno povezane dimenzije novinarske prakse i novinarskog diskursa: odnosa prema stvarnosti, vjesnovrijednosti i novinarskog jezika.

A talk about the book „Considering journalistic discourse and media theory: An introduction to the theory of journalismness“