Knjižnica

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Primanja za listopad 2017.

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Novi pravilnik o studiju

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Praznik u studenom

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us

El. adresa na domenu kfbl.edu.ba

Budući da je Koledž prešao na drugačiji način korištenja elektronske pošte, nalozi el. pošte koji su bili neaktivni duže vremena nisu više u funkciji. Diplomci koji budu željeli da ponovo koriste adresu na domenu Koledža kfbl.edu.ba treba da se obrate Koledžu na adresu informacije@kfbl.edu.ba sa zahtjevom za aktiviranje, odnosno ponovno otvaranje el. adrese.

U cijeloj zgradi Koledža je zabranjeno pušenje

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us