Međunarodni znanstveni skup „Komuniciranje između moći i slobode“

U Banjaluci se od 24. do 26. lipnja 2016. godine održava prvi međunarodni komunikološki znanstveni skup pod nazivom „Komuniciranje između moći i slobode“. Organizator ovog skupa je Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi, a suorganizatori su Fakultet političkih nauka i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Skup se održava na Fakultetu političkih nauka i na Komunikološkom koledžu u Banjaluci.

Glavni govornici na skupu biće dr Nik Koldri (Nick Couldry), profesor komunikologije i sociologije sa Londonske škole za ekonomiju, dr Stig Jarvard (Stig Hjarvard), profesor komunikologije sa Univerziteta u Kopenhagenu, dr Lisa Parks (Lisa Parks), profesorica filma i medija sa Univerziteta u Kaliforniji u Santa Barbari, dr Tomas Almer (Thomas Allmer), predavač iz oblasti društvene teorije na Univerzitetu u Edinburgu, i dr Tomislav Longinović, profesor slavistike i komparativne književnosti na Univerzitetu u Viskonsinu u Medisonu. Glavni govornici skupa vodeći su istraživači i teoretičari iz oblasti komunikologije, medija, sociologije i lingvistike. Učesnici ovog znanstvenog skupa imaće priliku da prisustvuju akademskoj raspravi sa ovim izuzetno zanimljivim znanstvenicima i da prošire svoje znanje iz oblasti u društvu najboljih.

Pored pomenutih govornika, na skupu će učestvovati i drugi ugledni istraživači iz zemlje i inozemstva, kao gosti skupa ili kao izlagači. Skup će se izvoditi plenarno i u grupama. Jezik skupa je engleski.

Tema konferencije je komuniciranje između moći i slobode. Komunikacija se može posmatrati kao sredstvo ili čak vrsta moći, najčešće u vidu nadzora, ubjeđivanja, propagande, uticaja, pa i, na makrosocijalnom nivou, hegemonije. S druge strane, komuniciranje kao sredstvo oslobođenja često je utjelotvoreno u znanju, istini, obrazovanju, suosjećanju, povezanosti i, na makrosocijalnom nivou, u demokratiji. Jedan od glavnih ciljeva skupa je da predstavi istraživanja koja se bave, kako pomenutim teorijskim konceptima, tako i komunikološkom praksom, i koja će doprinijeti daljem razumijevanju brojnih pitanja ljudskog komuniciranja vezanih za pomenute koncepte, ali i onih između njih.

Komunikološki koledž u Banjaluci je mala, samostalna i neprofitna visokoškolska ustanova, osnovana 2000. godine pod nazivom Komunikološki fakultet u Banjaluci. Osnivačka ideja vodilja Koledža bila je da uvede komunikologiju u visoko obrazovanje u našoj zemlji, kao i da uvede ravnopravni akademski razgovor u obrazovni proces. Glavni motiv je bio da učitelji i učenici počnu da slobodno i otvoreno razgovaraju jedni s drugima s ciljem sticanja i razvijanja znanja. Koledž je stoga još davno izbacio podijume, klupe i katedre iz učionica u želji da omogući sticanje znanja na drugačiji način. Od samog osnivanja Koledž zastupa i zalaže se za dijaloško obrazovanje. Ovaj znanstveni skup je jedna od aktivnosti kojom Komunikološki koledž obilježava 15 godina rada.